Templomi hirdetéseink
virágvasárnapon

2024. március 24.
Virágvasárnap, „B” évben

 1. Az elmúlt vasárnap, a Szentföldön élő keresztény testvéreink javára megtartott templomi gyűjtés 82 330 forinttal zárult. A Szentföldön élő keresztények a folyamatos üldöztetések és megaláztatások ellenére sem hagyják el földjüket, Jézus földjét, ahol a Messiás megváltotta a világot. Számos oktatási, egészségügyi, szociális intézményt működtetnek.
 2. Ma megkezdődött a Nagyhét. A szertartások részletes programja a hirdetőtáblán és honlapunkon olvasható.
  Nagycsütörtök (március 28.)
  8 órakor elimádkozzuk a zsolozsmát.
  délután 4—6 óráig gyónási lehetőséget biztosítunk.
  18 órakor kezdődik a magyar és a francia ajkú hívek közös szentmiséje az utolsó vacsora emlékére, benne lábmosás, és oltárfosztás.
  21 óráig virrasztást tartunk.
  Nagypéntek (március 29.)
  8 órakor elimádkozzuk a zsolozsmát
  10 óráig gyónási lehetőséget biztosítunk
  15 órakor keresztutat tartunk a templomban
  18 órakor kezdődik a nagypénteki szertartás. A Passió szólisták előadásában hangzik el, ezt követik a könyörgések, a hódolat a kereszt előtt, a szentáldozás és a Szentsír megnyitása.
  Nagyszombat (március 30.)
  8 órakor Szentségkitétel lesz, a jelenlévőkkel elimádkozzuk a zsolozsmát
  10 óráig gyónási lehetőséget biztosítunk
  Az Oltáriszentséget ez idő alatt lehet látogatni, majd bezárjuk a templomot, és délután öt órakor újra megnyitjuk.
  18 órától feltámadási szertartás tűz-, víz-, és húsvéti gyertya szenteléssel. A szentmisét követően körmenetet tartunk a szokásos útvonalon: Kenyérmező utca, Kertváros utca, Bükkfa utca, Máriaremetei út.
  Húsvétvasárnap (március 31.)
  a 8 órai szentmise után ételszentelés lesz.
  9:30-kor ünnepi szentmise.
  tojásvadászat gyerekeknek a templomkertben.
  Húsvéthétfő
  8 órakor szentmise zsolozsmával
 3. A Nagyhéten különösképpen is vegyük komolyan Egyházunk ajánlását, miszerint húsvét idején gyónjunk meg. Szentmisék környezetében, irodai időben és hétköznap 17-18 óráig lehet szentgyónáshoz járulni.
 4. Akik szeretnének a Szentsír díszítéséhez hozzájárulni, adományaikat a sekrestyében elhelyezett perselybe helyezhetik el.
 5. A világban egyre növekvő háborús pszichózis miatt, mostantól minden szentmise után félórás, engesztelő szentségimádást tartunk. Hétfőn, csütörtökön, szombaton a reggeli, kedden, szerdán, pénteken az esti szentmisét követően kezdődik a szentségimádás. Már a Nagyhéten is ezt a rendet követjük. Ferenc pápa, beszédeiben gyakran idézi Robert-Hugh Bensonnak a Világ ura című könyvét. Mint ismeretes, a történet azzal fejeződik be, hogy a világégés közepette keresztények engesztelnek az Oltáriszentség előtt.
 6. Szomorúan értesültünk Roboz Etelka szalézi szerzetes, a Segítő Szűz Mária Leányai Kongregáció tagjának haláláról. Etelka nővér templomunkban is gyakran megfordult. Hálát adunk életéért és imádkozunk örök üdvösségéért. Temetése Nagyszerdán 15 órakor lesz a Máriaremetei Bazilikában.
 7. Idén is lehetőségük van az adófizetőknek arra, hogy a személyi jövedelemadó 2×1%-áról önállóan döntsenek. Az adóbevallással együtt a két rendelkező nyilatkozatot – lezárt borítékban – kell az adóhatósághoz eljuttatni, vagy átadni a munkáltatónak. Kérjük éljenek a lehetőséggel, mellyel adójuk 1%-át a Magyar Katolikus Egyház, másik 1%-át pedig valamelyik egyház-közeli alapítvány részére eljuttathatják. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.
 8. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése alapján Magyarország valamennyi egyházmegyéjében 2023 Pünkösdjétől vezetik be hivatalosan a Római misekönyv új magyar nyelvű kiadását. A misekönyv magyar szövege az eredeti latin kiadáshoz igazodik.
  A közgyónás is követi a latin eredetit
  „Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát”
  A miséző felhívása több helyen változik. Az Eucharisztia liturgiájában
  „Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.”
  A békefelhívásban
  „Engesztelődjetek ki szívből egymással!”
  „Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a Bárány lakomájára.”
  Fogadjuk szeretettel a misekönyv új kiadását.
 9. Lelki útravalók, elmélkedések, pápai üzenetek, aktuális templomi hirdetések, olvashatók egyházközségi honlapunkon olvashatók.

Minden Kedves Testvérünknek és hozzátartozóiknak kegyelmekben bővelkedő, áldott nagyhetet kívánok!

Friss hírek:

Hirdetéseink (2024. április 14.)

Templomi hirdetéseink húsvét harmadik vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2024. április 7.)

Templomi hirdetéseink Isteni irgalmasság vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2024. március 31.)

Templomi hirdetéseink húsvétvasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2024. március 24.)

Templomi hirdetéseink virágvasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2024. március 17.)

Templomi hirdetéseink nagyböjt ötödik vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2024. március 10.)

Templomi hirdetéseink nagyböjt negyedik vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2024. március 3.)

Templomi hirdetéseink nagyböjt második vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2024. február 25.)

Templomi hirdetéseink nagyböjt második vasárnapján Tovább...

Az MKPK körlevele…

a 2024. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről katolikus.hu

Hirdetéseink (2024. február 18.)

Templomi hirdetéseink nagyböjt első vasárnapján Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Isten a pusztán át a szabadságra vezet bennünket katolikus.hu

Hirdetéseink (2024. február 11.)

Templomi hirdetéseink évközi 6. vasárnapon Tovább...

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

körlevele a betegek világnapjára katolikus.hu

Ferenc pápa üzenete

a betegek 32. világnapjára kritasz.hu

Ferenc pápa üzenete…

… a szegények hetedik világnapjára katolikus.hu

Hirdetéseink (2023. november 19.)

Templomi hirdetéseink évközi 33. vasárnapon Tovább...

A MKPK körlevele…

…Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére katolikus.hu

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik katolikus.hu

Ferenc pápa üzenete…

az elvándorlók és menekültek 109. világnapjára katolikus.hu

Irgalma nemzedékről nemzedékre megmarad

Pápai üzenet a nagyszülők és az idősek világnapjára katolikus.hu

Szívvel szóljunk…

Ferenc pápa üzenete a társadalmi kommunikáció 57. világnapjára katolikus.hu

Ferenc pápa magyarországi látogatása

Imádkozzunk együtt a látogatásra készülve katolikus.hu

Ökumenikus imahét

Január 15-én kezdődik az ökumenikus imahét Pesthidegkúton is Tovább...

Elhunyt XVI. Benedek

… az emeritus pápa Tovább...

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete…

… a Béke 56. Világnapjának ünnepére Tovább...

Ferenc pápa üzenete…

… a szegények hatodik világnapjára katolikus.hu

Az emberi család építésére kaptunk meghívást

Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára katolikus.hu

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia…

…nagyböjti körlevele katolikus.hu

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Ne fáradjunk bele tenni a jót katolikus.hu

Erdő Péter főpásztori körlevele…

…a szinódusi folyamat kezdetén Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Nagyböjt: a hit, a remény és a szeretet megújításának ideje Tovább...

Jótékonysági hangverseny
(2019. szeptember 21.)

Mága Zoltán jótékonysági hangversenye templomunkban Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...