Templomi hirdetéseink
pünkösd ünnepén

2021. május 23.
Pünkösd, „B” évben

Kérjük, éljenek a lehetőséggel, és juttassák el adójuk 1%-át a Magyar Katolikus Egyház részére, másik 1%-át pedig valamelyik egyházközeli alapítványnak

 1. Tegnap volt a Szociális Testvérek fogadalomtétele és kerületi elöljáró választása. Hálát adunk Istennek az egyházközségünk területén élő szerzetesekért és kérjük a Szentlelket, hogy ajándékaival bőségesen halmozza el őket Egyházunk javára. Slachta Margit alapító testvér szavai ma, Pünkösdkor, mindnyájunkhoz szólnak: „két templom épül, a fizikai és a lelki”. Ápoljuk mindkettőt!
 2. Pünkösd napja egyházközségünk búcsúja. A Szentlélek világosítsa meg mindnyájunk szívét, hogy Isten útjain járjunk, és testvéri közösségben másokat is Hozzá vezessünk!
 3. Ferenc pápa rendelkezése nyomán, Pünkösdhétfőn, a Boldogságos Szűz Mária Egyházunk Anyja kötelező emléknapját ünnepeljük. Reggel nyolc órakor lesz szentmise.
 4. A héten Boldog Apor Vilmos, Szent VII. Gergely pápa és Néri Szent Fülöp, Krisztus örök főpap valamint Szent VI. Pál pápa liturgikus ünnepe lesz. Isten éltesse a névnapjukat, és születésnapjukat ünneplő Kedves Híveket!
 5. Május 28-án, pénteken lesz templomunk tavaszi szentségimádási napja. Az Oltáriszentséget reggel 9-12 óráig, és délután 16-18 óráig látogathatjuk. Minél többen vegyünk részt az adorációban. Az időpontokra a templom végébe kitett íven lehet jelentkezni.
 6. Szerdán folytatódik a Biblia-kör összejövetele. Az esemény 16 órakor kezdődik a templomban.
 7. Hétfőn, csütörtökön és szombaton a reggeli, kedden, szerdán és pénteken az esti szentmisét követően imádkozzuk a loretói litániát. Vasárnap, mindenki a családjában, odahaza köszöntse ezzel a fohásszal Nagyasszonyunkat.
 8. Továbbra is felelősen és körültekintően vegyük figyelembe a járványügyi előírásokat, különös tekintettel a fertőtlenítőszerek használatára, a maszk viselésére és a védőtávolság megtartására.
 9. Jövő vasárnap, május 30-án tartjuk a járvány miatt elmaradt gyűjtést a Szentföldön élő keresztények javára, akik az erőszakos üldöztetések és megaláztatások ellenére sem hagyják földjüket. Oktatási, egészségügyi, szociális intézményekben szolgálnak és tesznek tanúságot keresztény hitükről.
 10. Úrnapján, terveink szerint a templomkertben megtartjuk az eucharisztikus körmenetet. Az egyik szabadtéri oltár díszítéséhez várjuk egy család jelentkezését.
 11. Egyházközségünk régi hagyománya, hogy a templomhoz, és a szabadtéri oltárokhoz vezető utat, illetve magukat az oltárokat virágszirmokkal és élő virágokkal gazdagon díszítjük. Kérem, hogy akinek módjában áll már most gyűjtse a virágokat, virágszirmokat.
 12. Lelki útravalók, elmélkedések, pápai üzenetek, aktuális templomi hirdetések, olvashatók egyházközségi honlapunkon olvashatók.

Friss hírek:

Hirdetéseink (2021. szeptember 26.)

Templomi hirdetéseink évközi 26. vasárnapján Tovább...

Ferenc pápa üzenete…

az elvándorlók és menekültek 107. világnapjára Tovább...

Hirdetéseink (2021. szeptember 19.)

Templomi hirdetéseink évközi 25. vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. szeptember 12.)

Templomi hirdetéseink évközi 24. vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. szeptember 5.)

Templomi hirdetéseink évközi 23. vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. augusztus 29.)

Templomi hirdetéseink évközi 22. vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. augusztus 22.)

Templomi hirdetéseink évközi 21. vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. augusztus 15.)

Templomi hirdetéseink Nagyboldogasszony ünnepén Tovább...

Hirdetéseink (2021. augusztus 8.)

Templomi hirdetéseink évközi 19. vasárnapján Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Nagyböjt: a hit, a remény és a szeretet megújításának ideje Tovább...

A MKPK körlevele…

…Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel! Tovább...

Járvány megelőzése (2020. március 5.)

Az MKPK és az NNK felhívása Tovább...

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik Tovább...

Jótékonysági hangverseny
(2019. szeptember 21.)

Mága Zoltán jótékonysági hangversenye templomunkban Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a betegek 27. világnapjára Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus

Kongresszusért Tovább...

Pápai üzenet

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete a Béke 50. Világnapjának ünnepére Tovább...