Templomi hirdetéseink
évközi harmincadik vasárnapon

2023. október 29.
Évközi 30. vasárnap, „A” évben

 1. Az elmúlt vasárnap, a Missziók javára – főként az Ázsiában, Afrikában, Latin-Amerikában élő Egyházak missziós munkájának támogatására –, megtartott templomi gyűjtésen, Híveink 171 630 forintot ajánlottak fel. Adományaikat Isten fizesse meg!
 2. Tegnap ismét többen részt vettek a templomtakarításban. Elsősorban a templom- és plébániakertet gondoztuk. A jelenlévők áldozatos munkáját hálásan köszönöm.
 3. Szerdán, november 1-jén, mindenszentek ünnepén reggel nyolckor és este hat órakor tartunk szentmisét. Az esti szentmisék előtt, fél hattól rózsafüzért imádkozunk az elhunytakért. November 1-jén, az esti szentmise után, körmenetben levonulunk az altemplomba, ahol rövid szertartás keretében imádkozunk a halottakért és megáldjuk a sírokat. Szerdán, az ünnepre való tekintettel az iroda szünetel.
 4. November 2-án, halottak napján reggel nyolckor és este hat órakor tartunk szentmisét. A reggel nyolcas szentmisét az altemplomban végezzük.
 5. Mindenszentek nyolcadában teljes búcsút nyerhetnek szeretteik számára mindazok, akik meggyónnak, fölkeresnek egy temetőt, és a pápa szándékára elimádkozzák a Hiszekegyet, Miatyánkot és Üdvözlégy Máriát. Az elhunytak iránti tiszteletből éljünk ezzel a kegyelmi lehetőséggel. Ne feledkezzünk meg arról se, hogy elhunyt szeretteink lelki üdvéért szentmisét kérjünk. Az irgalmasság lelki cselekedetei között tartjuk számon az elhunytakért végzett imádságot.
 6. Igyekezzünk szentgyónással készülni mindenszentek ünnepére. Szentmisék előtt és utána végezhetünk szentgyónást.
 7. A héten Boldog Romzsa Tódor, Porres Szent Márton és Boromeo Szent Károly liturgikus ünnepe lesz. Isten éltesse a névnapjukat és születésnapjukat a héten ünneplő Kedves Testvéreket!
 8. Örömmel jelzem, hogy elkészült a jövő évi egylapos naptár, melyhez az újságos asztalon hozzájuthatunk.
 9. A főbejárati szélfogó középső szárnyait bezártuk, és kérem, hogy az oldalsó kapuszárnyakon szíveskedjenek bejönni a templomba. Reméljük, hogy ez által is csökken a templomban a huzat és a hidegérzet. Be- és kilépéskor ügyeljünk arra, hogy magunk mögött a főbejárat ajtaját bezárjuk. Köszönöm.
 10. Októberben minden nap közösen imádkozzuk el a rózsafüzért. Hétfőn, csütörtökön és szombaton a reggeli szentmise után, kedden, szerdán és pénteken, a szentmise előtt, este fél hattól mondjuk közösen a rózsafüzért. Idén, imádságainkat különösképpen is felajánljuk a hónap folyamán Rómában ülésező püspöki szinódus megbeszéléseiért. Vezesse a résztvevőket a Szentlélek!
 11. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése alapján Magyarország valamennyi egyházmegyéjében 2023 Pünkösdjétől vezetik be hivatalosan a Római misekönyv új magyar nyelvű kiadását. A misekönyv magyar szövege az eredeti latin kiadáshoz igazodik.
  A közgyónás is követi a latin eredetit
  „Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát”
  A miséző felhívása több helyen változik. Az Eucharisztia liturgiájában
  „Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.”
  A békefelhívásban
  „Engesztelődjetek ki szívből egymással!”
  „Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a Bárány lakomájára.”
  Fogadjuk szeretettel a misekönyv új kiadását.
 12. Örömmel jelzem, hogy elkészült a templomunkat bemutató tájékoztató füzet. A gazdagon illusztrált, igényes, színes kiadvány történeti, kulturális, lelkiségi szempontból is értékes bemutatása a szentelésének nyolcvanadik évfordulóját idén ünneplő templomunknak.
 13. A templomszentelés évfordulójának bíborosi szentmiséje továbbra is megtekinthető a honlapunkon. Az eseményről készített képes beszámoló a Magyar Kuríron olvasható.
 14. A Remetekertvárosi Szentlélek Templom bankszámlaszáma: 11705008-20477828
 15. Lelkigyakorlatok felvételei a Remetekertvárosi templom YouTube oldalán.
 16. Lelki útravalók, elmélkedések, pápai üzenetek, aktuális templomi hirdetések, olvashatók egyházközségi honlapunkon olvashatók.

Friss hírek:

Hirdetéseink (2024. június 9.)

Templomi hirdetéseink évközi 10. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2024. június 2.)

Templomi hirdetéseink úrnapján Tovább...

Hirdetéseink (2024. május 26.)

Templomi hirdetéseink Szentháromság vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2024. május 19.)

Templomi hirdetéseink pünkösd ünnepén Tovább...

Hirdetéseink (2024. május 12.)

Templomi hirdetéseink Urunk mennybemenetele ünnepén Tovább...

Mesterséges intelligencia és a szív bölcsessége…

Ferenc pápa üzenete a társadalmi kommunikáció 58. világnapjára katolikus.hu

Hirdetéseink (2024. május 5.)

Templomi hirdetéseink húsvét hatodik vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2024. április 28.)

Templomi hirdetéseink húsvét ötödik vasárnapján Tovább...

Legyünk a remény hirdetői és a béke épitói

Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára katolikus.hu

Az MKPK körlevele…

a 2024. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről katolikus.hu

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Isten a pusztán át a szabadságra vezet bennünket katolikus.hu

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

körlevele a betegek világnapjára katolikus.hu

Ferenc pápa üzenete

a betegek 32. világnapjára kritasz.hu

Ferenc pápa üzenete…

… a szegények hetedik világnapjára katolikus.hu

A MKPK körlevele…

…Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére katolikus.hu

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik katolikus.hu

Ferenc pápa üzenete…

az elvándorlók és menekültek 109. világnapjára katolikus.hu

Irgalma nemzedékről nemzedékre megmarad

Pápai üzenet a nagyszülők és az idősek világnapjára katolikus.hu

Ferenc pápa magyarországi látogatása

Imádkozzunk együtt a látogatásra készülve katolikus.hu

Ökumenikus imahét

Január 15-én kezdődik az ökumenikus imahét Pesthidegkúton is Tovább...

Elhunyt XVI. Benedek

… az emeritus pápa Tovább...

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete…

… a Béke 56. Világnapjának ünnepére Tovább...

Ferenc pápa üzenete…

… a szegények hatodik világnapjára katolikus.hu

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia…

…nagyböjti körlevele katolikus.hu

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Ne fáradjunk bele tenni a jót katolikus.hu

Erdő Péter főpásztori körlevele…

…a szinódusi folyamat kezdetén Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Nagyböjt: a hit, a remény és a szeretet megújításának ideje Tovább...

Jótékonysági hangverseny
(2019. szeptember 21.)

Mága Zoltán jótékonysági hangversenye templomunkban Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...