Templomi hirdetéseink
Urunk Mennybemenetele ünnepén

2021. május 16.
Urunk Mennybemenetele, „B” évben

Kérjük, éljenek a lehetőséggel, és juttassák el adójuk 1%-át a Magyar Katolikus Egyház részére, másik 1%-át pedig valamelyik egyházközeli alapítványnak

 1. Ma, a 9:30-as szentmisében tartjuk a hittanosok elsőáldozását. Idén nyolc magyar és négy francia gyermek járul az Eucharisztia szentségéhez, az Úr asztalához. Megköszönöm a szülők bizalmát és a hitoktató Ewa nővér odaadó szolgálatát. Imádságainkkal továbbra is kísérjük az elsőáldozókat és családjukat. Ahogy a héten Ferenc pápa fogalmazott, „ha a családok újraindulnak, minden újraindul”. A szentmise végén a szülők agapéra várják a jelenlévőket a templomkertbe.
 2. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia visszavonta, a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli általános felmentését. Ez azt jelenti, hogy a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettségének mostantól mindenki igyekezzen újra eleget tenni. Mivel a közösségi programok újraindítását is jóváhagyták a püspökök, szerdán folytatódik a Biblia-kör összejövetele. Az esemény 16 órakor kezdődik a templomban és az esti szentmise után, közös agapéval zárul.
 3. Továbbra is felelősen és körültekintően vegyük figyelembe a járványügyi előírásokat, különös tekintettel a fertőtlenítőszerek használatára, a maszk viselésére és a védőtávolság megtartására.
 4. A héten Szent I. János pápa, Szent Ivó, Sienai Szent Bernardin, Magallanes Szent Kristóf valamint Szent Rita liturgikus ünnepe lesz. Isten éltesse a névnapjukat, születésnapjukat a héten ünneplő Kedves Híveket!
 5. Májusban a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását kérve imádkozunk Istenhez a világjárvány megszűnéséért és mindazokért, akiket testükben is súlyosan érintett a betegség.
 6. Hétfőn, csütörtökön és szombaton a reggeli, kedden, szerdán és pénteken az esti szentmisét követően imádkozzuk a loretói litániát. Vasárnap, mindenki a családjában, odahaza köszöntse ezzel a fohásszal Nagyasszonyunkat.
 7. Jövő vasárnap, Pünkösdkor lesz egyházközségünk búcsúja.
 8. Úrnapján, terveink szerint a templomkertben megtartjuk az eucharisztikus körmenetet. Az egyik szabadtéri oltár díszítéséhez várjuk egy család jelentkezését.
 9. Idén is lehetőségük van az adófizetőknek arra, hogy a személyi jövedelemadó 2×1%-áról önállóan döntsenek. Az adóbevallással együtt a két rendelkező nyilatkozatot – lezárt borítékban – kell az adóhatósághoz eljuttatni, vagy átadni a munkáltatónak. Kérjük éljenek a lehetőséggel, mellyel adójuk 1%-át a Magyar Katolikus Egyház, másik 1%-át pedig valamelyik egyház-közeli alapítvány részére eljuttathatják. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.
 10. Az alapítványok több száz oldalas listájáról most, a járvány idején különösen is felkeltette figyelmünket a „Szent Kozma és Damján Templom Alapítvány” melynek technikai száma: 18520125-1-20. Szent Kozma és Damján mindketten orvos vértanúk voltak. Istenbe vetett hitükért és a betegekért áldozták egész életüket. A tiszteletükre most felépülő új templom a hálaadás jele Isten szeretetéért, és az egészségügyben dolgozók áldozatos életéért.
 11. Húsvéti lelki útravalók, elmélkedések, pápai üzenetek, aktuális templomi hirdetések, olvashatók egyházközségi honlapunkon olvashatók.

Könyörgés megpróbáltatások idején

Mindenható, irgalmas Istenünk,
Tekints kegyesen gyötrődésünkre,
Könnyítsd meg gyermekeid terhét,
És erősítsd meg hitünket,
hogy mindig kétkedés nélkül bízzunk
atyai gondviselésedben.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.

Római Misekönyv

Friss hírek:

Hirdetéseink (2021. szeptember 26.)

Templomi hirdetéseink évközi 26. vasárnapján Tovább...

Ferenc pápa üzenete…

az elvándorlók és menekültek 107. világnapjára Tovább...

Hirdetéseink (2021. szeptember 19.)

Templomi hirdetéseink évközi 25. vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. szeptember 12.)

Templomi hirdetéseink évközi 24. vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. szeptember 5.)

Templomi hirdetéseink évközi 23. vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. augusztus 29.)

Templomi hirdetéseink évközi 22. vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. augusztus 22.)

Templomi hirdetéseink évközi 21. vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. augusztus 15.)

Templomi hirdetéseink Nagyboldogasszony ünnepén Tovább...

Hirdetéseink (2021. augusztus 8.)

Templomi hirdetéseink évközi 19. vasárnapján Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Nagyböjt: a hit, a remény és a szeretet megújításának ideje Tovább...

A MKPK körlevele…

…Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel! Tovább...

Járvány megelőzése (2020. március 5.)

Az MKPK és az NNK felhívása Tovább...

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik Tovább...

Jótékonysági hangverseny
(2019. szeptember 21.)

Mága Zoltán jótékonysági hangversenye templomunkban Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a betegek 27. világnapjára Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus

Kongresszusért Tovább...

Pápai üzenet

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete a Béke 50. Világnapjának ünnepére Tovább...