Templomi hirdetéseink
Urunk Mennybemenetelének ünnepén

2020. május 24.
Urunk Mennybemenetele, „A” évben

 1. Örömmel jelezzük Híveinknek, hogy a járvány enyhülésére való tekintettel, május 18-tól, hétfőtől ismét tartunk nyilvános szentmiséket és más liturgikus cselekményeket a templomban. Továbbra is fokozottan figyeljünk az egészségügyi előírásokra.
  • A szenteltvíztartók üresen maradnak.
  • A kilincseket rendszeresen fertőtlenítjük.
  • Belépéskor legyen rajtunk a szájat és orrot eltakaró maszk, vagy kendő.
  • Használjuk a bejárat közelében elhelyezett kézfertőtlenítőt.
  • A szertartások során másfél méter távolságot tartsunk egymástól.
  • Szentáldozás kizárólag kézbe adással történik.
  • Perselyezés, adománygyűjtés a mise végén, a kitett kosárba lehetséges.
  További intézkedésig Főegyházmegyénkben fennmarad a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés, valamint a több gyónónak egyéni bűnvallomás nélkül adható általános szentségi feloldozás lehetősége. Aki azonban így feloldozásban részesül, az később, a legközelebbi egyéni gyónás során tartozik bűneit megvallani. Ezek a felmentések és óvatossági rendelkezések különösen is az idősek és gyenge egészségűek védelmét szolgálják, akikért továbbra is fokozott felelősséggel tartozunk.
 2. Hétfő délelőtt hárman, Szentirmai Valéria, Tauer Irén és Párczen József kitakarították és fertőtlenítették a templomot, a kápolnát, a sekrestyét. Odaadó fáradozásukat mindnyájunk nevében köszönöm. Mint ahogyan Edl Adrienn templomdíszítő munkáját is megköszönöm.
 3. Mindnyájunk nevében hálásan köszönöm azok adományát, akik ezekben a nehéz napokban az egyházközséget anyagilag támogatják. Gondolok itt azokra, akik hónapról-hónapra, rendszeresen a számlánkra utalnak egy adott összeget. Köszönet azoknak is, akik nem feledkeztek el az éves egyházközségi támogatásról, és azoknak is köszönet, akik a járvány miatt kialakult gazdasági helyzetre tekintettel juttatják el támogatásukat. Egyházunk iránti felelős gondolkodásra vall annak felismerése, hogy számlák, kiadások akkor is léteznek, amikor nincs módunk adományt helyezni a perselybe. Keresztény emberképünk és hitünk szempontjából is nagyon fontos, hogy miközben minden a bezárkózásra sarkall, gyakoroljuk a szabadságunkat és bátran, nagylelkűen nyíljunk meg hívő közösségünk lelki és anyagi szükségletei felé. E képességünk elvesztése sajnos súlyos következményekkel járhat egyéni és közösségi jövőnkre nézve egyaránt. Számlaszámunk: 11705008-20477828-00000000
 4. Májusban a Szűzanyát köszöntő fohászt, a loretói litániát minden este a szentmise után imádkozzuk el. Szerdán és csütörtökön a hazáért, valamint papi, és szerzetesi hivatásokért ajánljuk fel. Ma, Anyák napján, még odaadóbb szeretettel köszöntsük Égi Édesanyánkat, Nagyasszonyunkat.
 5. A héten Szűz Mária keresztények segítsége, Szent Béda Venerabilis, Szent VII. Gergely pápa, Néri Szent Fülöp, Canterburyi Szent Ágoston, és a Szent Jobb átvitelének liturgikus ünnepe lesz. Isten éltesse a névnapjukat, születésnapjukat a héten ünneplő Kedves Híveket!
 6. Jövő vasárnap, Pünkösd napján lesz a templombúcsú. A járvány miatt idén szerényen ünneplünk.
 7. A pünkösdhétfői találkozó, a Máriaremetei templomkertben elmarad.
 8. Előre jelzem, hogy június 4-én lesz a Nemzeti Összetartozás Napja. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a Szentszék nem vett részt az 1920-as béketárgyalásokon. Mégpedig azért nem, mert azokból eleve kizárták. Amikor 1915-ben, Olaszország belépett a háborúba, ezt azzal a határozott feltétellel tette, hogy a majdani béketárgyalásokról a Szentszéket eleve zárják ki. Mindazonáltal, 1920-ban, XV. Benedek pápa, enciklikában figyelmeztetett egy olyan békeszerződés megkötésére, mely nem alázza meg, és nem lehetetleníti el a legyőzötteket, megágyazva ezzel egy későbbi háborúnak. Másik enciklikájában – ugyancsak száz éve –, a pápa arra bátorította a gazdagabb nemzeteket, hogy a nyomorúságos helyzetbe került országok szegény sorsú gyermekeit – így magyar gyermekeket is, fogadjanak be néhány esztendőre. A közszeretetnek örvendő Regőczy István atya is így került ki annak idején Belgiumba.
 9. A járvány idején még gyakrabban nyissák meg egyházközségi honlapunkat, ahol most még több és gazdagabb lelkiségi tartalmat találhatnak felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt. Napi útravaló elmélkedéseket, keresztúti ájtatosságokat, képregényeket, és egyéb fontos dokumentumot töltöttünk fel a honlapra. Egymást is értesítsék ezekről az elérhetőségekről.

Könyörgés megpróbáltatások idején

Mindenható, irgalmas Istenünk,
Tekints kegyesen gyötrődésünkre,
Könnyítsd meg gyermekeid terhét,
És erősítsd meg hitünket,
hogy mindig kétkedés nélkül bízzunk
atyai gondviselésedben.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.

Római Misekönyv

Friss hírek:

Hirdetéseink (2020. szeptember 20.)

Templomi hirdetéseink évközi 25. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. szeptember 13.)

Templomi hirdetéseink évközi 24. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. szeptember 6.)

Templomi hirdetéseink évközi 23. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. augusztus 30.)

Templomi hirdetéseink évközi 22. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. augusztus 23.)

Templomi hirdetéseink évközi 21. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. augusztus 16.)

Templomi hirdetéseink évközi 20. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. augusztus 9.)

Templomi hirdetéseink évközi 19. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. augusztus 2.)

Templomi hirdetéseink évközi 18. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. július 26.)

Templomi hirdetéseink évközi 17. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. július 19.)

Templomi hirdetéseink évközi 16. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. július 12.)

Templomi hirdetéseink évközi 15. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. július 5.)

Templomi hirdetéseink évközi 14. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. június 28.)

Templomi hirdetéseink évközi 13. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. június 21.)

Templomi hirdetéseink évközi 12. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. június 14.)

Templomi hirdetéseink úrnapján Tovább...

Hirdetéseink (2020. június 7.)

Templomi hirdetéseink Szentháromság vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2020. május 31.)

Templomi hirdetéseink pünkösd vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2020. május 24.)

Templomi hirdetéseink Urunk Mennybemenetele ünnepén Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a tömegtájékoztatás 54. világnapjára Tovább...

Segédanyag

a Nagyhét személyes és családi imádságaihoz Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel! Tovább...

Járvány megelőzése (2020. március 5.)

Az MKPK és az NNK felhívása Tovább...

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik Tovább...

Jótékonysági hangverseny
(2019. szeptember 21.)

Mága Zoltán jótékonysági hangversenye templomunkban Tovább...

Bátorság ahhoz, hogy Isten ígéretéért kockázatot vállaljunk

Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára Tovább...

„Tárjátok ki a szíveteket”

A MKPK körlevele Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a betegek 27. világnapjára Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet Tovább...

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus

Kongresszusért Tovább...

Pápai üzenet

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete a Béke 50. Világnapjának ünnepére Tovább...