Templomi hirdetéseink nagyböjt első hétére

2013. február 17.
Nagyböjt 1. vasárnap, „C” évben

  1. Hamvazószerdával megkezdődött a Nagyböjt. Törekedjünk megtalálni a bűnbánattartás, a lemondás, az önfegyelmezés személyes módjait.
  2. Nagyböjt péntekjein fél hattól keresztutat imádkozunk a templomban. Gyóntatás naponta 17 órától, a kápolnában, továbbá vasárnap az esti szentmise után lehetséges.
  3. Értesülve Szentatyánk, XVI. Benedek pápa lemondásáról — amely február 28-án lép hatályba —, hálát adunk az Isteni Gondviselésnek mindazokért a kegyelmekért és ajándékokért, amelyekben XVI. Benedek pápa apostoli szolgálata által az Egyház és az emberiség részesült. Megkülönböztetett szeretettel emlékezünk vissza Egyházunk és hazánk iránti nagylelkű jóindulatára, melynek egyik kiemelkedő jele volt szentéletű vértanúink boldoggá avatása. Kérjük a Mindenható Isten áldását Benedek pápa személyére, a Római Egyházra és egész Katolikus Egyházunkra. A Boldogságos Szűzanyának, az Egyház Édesanyjának, Szent Péter és Pál apostoloknak, valamint védőszentjének, Szent Józsefnek közbenjáró szeretetébe ajánljuk Szentatyánk személyét és Egyházunkat. Már előre jelzem, hogy február 28-án, az esti szentmisét hálaadásul XVI. Benedek pápa legfőbb pásztori szolgálatáért ajánljuk fel.
  4. A héten lesz Damiáni Szent Péter püspök és egyháztanító, Szent Péter apostol székfoglalása, valamint Szent Polikárp püspök és vértanú liturgikus ünnepe. Isten éltesse a héten névnapjukat és születésnapjukat ünneplő Kedves Híveket!
  5. „Aki énekel, kétszer imádkozik” – fogalmazott Szent Ágoston. Várjuk az érdeklődők jelentkezését templomi kórusunkba. Különösen a férfihangokra lenne nagy szükség. Aki elhívatást érez, kérem, jelentkezzen szentmisék után a sekrestyében.
  6. Előre jelzem a Kedves Testvéreknek, hogy jövő vasárnap templomi gyűjtést tartunk a katolikus iskolák javára. Magyarországon ma közel négyszáz katolikus oktatási tagintézményben hatvanezer növendék készül az életre. A szabadság, a fejlődés és a jövő záloga a nevelés.
  7. Nagyböjt idején napi útravaló elmélkedéseket olvashatunk egyházközségi honlapunkon. Aktuális templomi hirdetéseinket, a Szentatya Nagyböjti üzenetét is itt olvashatják.

Friss hírek:

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...

Hirdetéseink (2018. október 7.)

Templomi hirdetéseink az évközi 27. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 30.)

Templomi hirdetéseink az évközi 26. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 23.)

Templomi hirdetéseink az évközi 25. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 16.)

Templomi hirdetéseink az évközi 24. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 9.)

Templomi hirdetéseink az évközi 23. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. augusztus 19.)

Templomi hirdetéseink az évközi 22. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. augusztus .)

Templomi hirdetéseink az évközi 21. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. augusztus 19.)

Templomi hirdetéseink az évközi 20. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. augusztus 12.)

Templomi hirdetéseink az évközi 19. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. augusztus 5.)

Templomi hirdetéseink az évközi 18. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. július 29.)

Templomi hirdetéseink az évközi 17. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. július 22.)

Templomi hirdetéseink az évközi 16. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. július 15.)

Templomi hirdetéseink az évközi 15. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. július 8.)

Templomi hirdetéseink az évközi 14. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. július 1.)

Templomi hirdetéseink az évközi 13. vasárnaponTovább...

Meghallani, megfontolni, megélni az Úr hívását

Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet Tovább...

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus

Kongresszusért Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a betegek 25. világnapjára Tovább...

Pápai üzenet

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete a Béke 50. Világnapjának ünnepére Tovább...