Templomi hirdetéseink nagyböjt negyedik hétére

2013. március 10.
Nagyböjt 4. vasárnap, „C” évben

  1. Ma befejeződik a szegények javára indított tartós-élelmiszer gyűjtés. Egyházunk ősi hagyománya szerint nagyböjtben a krisztushívők megtakarított javaikat a szegényeknek adják. Az adományokat a Katolikus Karitász juttatja el a rászorulókhoz. Adományvonalon, is bekapcsolódhatunk a gyűjtésbe, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot. Hívásonként 500 forinttal segítünk. Hálásan köszönjük minden kedves testvér adományát.
  2. Március 18-án, 19-én, és 20-án, hétfőn, kedden, szerdán este hat órakor tartjuk egyházközségünk nagyböjti lelkigyakorlatát. Az esti szentmiséket és az elmélkedéseket főtisztelendő Jánosa Domokos plébános úr, a Vizivárosi Szent Anna-templom plébánosa tartja. Minél többen vegyünk részt ezen a lelki felkészülésen!
  3. Most pénteken, március 15-én, nemzeti ünnepünkön, reggel nyolc órakor tartjuk a szentmisét, hogy mindazok, akik szeretnének, bekapcsolódhassanak a központi megemlékezésekbe.
  4. Március 23-án, szombaton lesz a közös tavaszi templomtakarítás. A program a reggeli szentmise után, kilenc órakor kezdődik és délben, közös ebéddel zárul. Közben arra is ügyeljünk, hogy lelkünk temploma is megtisztuljon a szentgyónásban.
  5. Gyóntatás naponta 17 órától a kápolnában, vasárnap az esti szentmise után lehetséges. Nagyböjt péntekjein fél hattól keresztutat imádkozunk a templomban.
  6. Mint ismeretes, március 12-én kezdődik a pápaválasztó konklávé. Ezekben a napokban mindnyájan még buzgóbban imádkozzunk, hogy a bíborosok minden emberi tekintetet félretéve, szabadon, a Szentlélek sugallatait követve tudják megválasztani XVI. Benedek pápa utódát.
  7. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelet adott ki a hit- és erkölcstan oktatásról. A dokumentumot egyházközségünk honlapján, a hirdetőtáblán, illetve a kinyomtatott szórólapokon is olvashatják.
  8. Isten éltesse a héten névnapjukat és születésnapjukat ünneplő Kedves Híveket!
  9. Nagyböjt idején napi lelki útravalókat, keresztúti elmélkedéseket olvashatunk egyházközségi honlapunkon. Aktuális templomi hirdetéseinket, XVI. Benedek pápa Nagyböjti üzenetét, továbbá a Püspöki Konferencia hit- és erkölcstan oktatásról kiadott körlevelét is itt olvashatják.

Friss hírek:

Hirdetéseink (2018. december 9.)

Templomi hirdetéseink advent második vasárnapjánTovább...

Hirdetéseink (2018. november 25.)

Templomi hirdetéseink Krisztus Király vasárnapjánTovább...

Hirdetéseink (2018. november 18.)

Templomi hirdetéseink az évközi 33. vasárnaponTovább...

„Tárjátok ki a szíveteket”

A MKPK körlevele Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéreTovább...

Hirdetéseink (2018. november 11.)

Templomi hirdetéseink az évközi 32. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. november 4.)

Templomi hirdetéseink az évközi 31. vasárnaponTovább...

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...

Meghallani, megfontolni, megélni az Úr hívását

Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet Tovább...

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus

Kongresszusért Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a betegek 25. világnapjára Tovább...

Pápai üzenet

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete a Béke 50. Világnapjának ünnepére Tovább...