A 2019. évi ökumenikus imahét Pesthidegkúton

„az igazságra, és csakis az igazságra törekedj”
MTörv 16, 18-20

Deák téri evangélikus templom, Budapest

Deák téri evangélikus templom, Budapest

Az országos ünnepi nyitó istentisztelet a Deák téri evangélikus templomban lesz 2019. január 20-án, vasárnap 18:00 órakor. Dr. Erdő Péter bíboros mond szentbeszédet és igét hirdet Dr. Szabó István, református püspök. Az ünnepi liturgiában szolgálnak a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa tagegyházainak vezetői.

Időpont Helyszín Szolgálattevők
Január 20. (vasárnap), 16.30 Ökumenikus Általános Iskola
Községház u. 10.
Taizé-i imaest
Hittan tanárok, szülők, diákok
Január 21. (hétfő), 18.00 Evangélikus templom
Ördögárok u. 9.
Paduraru Julian
Vendéglátó:
Fodor Viktor
Január 22. (kedd), 18.00 Széphalom katolikus templom
Kossuth L. u. 13.
Nagy Dávid
Vendéglátó:
Paduraru Iulian
Január 23. (szerda), 18.00 Máriaremetei Bazilika
Templomkert u. 1.
Kovács Gergely
Vendéglátó:
Esterházy László
Január 24. (csütörtök), 18.00 Ófalu Katolikus templom
Templom u. 9.
Fodor Viktor
Vendéglátó:
Paduraru Iulian
Január 25. (péntek), 18.00 Református templom
Hidegkúti út 64-66.
Paduraru Iulian
Vendéglátó:
Kovács Gergely
Január 26. (szombat), 18.00 Szociális Testvérek kápolnája
Ördögárok u. 7.
Dobóné Kiss Ildikó
Vendéglátó:
Szabó Katalin
Január 27. (vasárnap), 16.30* Ökumenikus Általános Iskola
Községház u. 10.
Helybéli lelkészek, papok

* A záróalkalom utáni agapéhez kérünk süteménnyel való hozzájárulást!

További ökumenikus alkalmak 2019-ben:
2019. június 13. (csütörtök), 18 óra, Gercse
2019. szeptember. 19. (csütörtök), 18 óra, Gercse
Információ:
Fodor Viktor, +36 20 824 7011, fodorviktoristvan@gmail.com
Egyetemes programfüzet:
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

A II. Vatikáni Zsinat Unitatis Redintegratio kezdetű határozatának 4. pontja az egyházak közötti párbeszédről így fogalmaz:

„Mivel napjainkban a Szentlélek kegyelmének ihletésére világszerte sokféle módon törekszenek – imádsággal, szóval és cselekedettel – elérni a Krisztus-akarta teljes egységet, ez a Szent Zsinat buzdítja a katolikus híveket, hogy ismerjék föl az idők jeleit, és szorgalmasan vegyék ki részüket az ökumenikus munkából. (…) A katolikusoknak ökumenikus munkájukban legyen szívügyük a különvált testvérekkel való törődés: imádkozzanak értük, tájékoztassák őket Egyházunk ügyeiről, tegyék meg feléjük az első lépéseket. Legelső kötelességük azonban az őszinte és tüzetes vizsgálat: mit kell magán a katolikus családon belül megújítani vagy megvalósítani, hogy életünk hívebben és egyértelműbben tanúskodjék arról a tanításról és azokról az intézményekről, melyeket Krisztus hagyott ránk apostolai által.”

Friss hírek:

Jótékonysági hangverseny
(2019. szeptember 21.)

Mága Zoltán jótékonysági hangversenye templomunkbanTovább...

Hirdetéseink (2019. szeptember 15.)

Templomi hirdetéseink évközi 24. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2019. szeptember 8.)

Templomi hirdetéseink évközi 23. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2019. szeptember 1.)

Templomi hirdetéseink évközi 22. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2019. augusztus 25.)

Templomi hirdetéseink évközi 21. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2019. augusztus 18.)

Templomi hirdetéseink évközi 20. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2019. augusztus 11.)

Templomi hirdetéseink évközi 19. vasárnaponTovább...

Bátorság ahhoz, hogy Isten ígéretéért kockázatot vállaljunk

Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását Tovább...

„Tárjátok ki a szíveteket”

A MKPK körlevele Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéreTovább...

Ferenc pápa üzenete

a betegek 27. világnapjára Tovább...

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet Tovább...

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus

Kongresszusért Tovább...

Pápai üzenet

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete a Béke 50. Világnapjának ünnepére Tovább...