Templomi hirdetéseink
nagyböjt negyedik vasárnapján

2024. március 10.
Nagyböjt 4. vasárnap, „B” évben

 1. Az elmúlt héten, szerdán, csütörtökön és pénteken, az esti 6 órai szentmisében, lelkigyakorlatot vezetett főtisztelendő Verőczei Gábor nyugalmazott plébános úr. Sokan éltünk a léleképítésnek, ezzel a lehetőségével. Mindnyájunk nevében köszönöm az igényes, mély elmélkedéseket, melyek segítették nagyböjti felkészülésünket. Akik óhajtják, templomunk YouTube oldalán visszanézhetik az elmélkedéseket.
 2. Az előző évek gyakorlata szerint, jövő vasárnap, nagyböjt ötödik vasárnapján, a fél tízes szentmisében szolgáltatjuk ki a betegek kenetét. Akik szeretnék felvenni a gyógyulás e szentségét, jelentkezzenek a sekrestyében. Ne felejtkezzünk el arról, hogy szentgyónással tegyük készségessé lelkünket a szentség felvételére.
 3. Gyóntatás naponta 17 órától a kápolnában, irodai időben, valamint vasárnap, a 11 órai szentmise után lehetséges.
 4. Ma ér véget a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett idei nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtés. Az adományok a templom bejáratának jobb- és baloldalán helyezhetők el. A 1356-os telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a gyűjtésbe. Az MKPK körlevele honlapunkon és a hirdetőtáblán is olvasható.
 5. A héten Szent Patrik liturgikus ünnepe lesz. Isten éltesse a névnapjukat és születésnapjukat ünneplő Kedves Híveket!
 6. Csütörtökön, március 14-én, a reggeli szentmise után, 9:30-tól, plébániai zarándoklattal felkeressük az Anna-réti Szűz Mária templomot. Jelentkezni a sekrestyében lehet.
 7. Március 15-én, pénteken, Nemzeti ünnepünkön, reggel nyolc órakor tartunk szentmisét zsolozsmával, majd keresztutat imádkozunk. Esti szentmise nem lesz.
 8. Idén is lehetőségük van az adófizetőknek arra, hogy a személyi jövedelemadó 2×1%-áról önállóan döntsenek. Az adóbevallással együtt a két rendelkező nyilatkozatot – lezárt borítékban – kell az adóhatósághoz eljuttatni, vagy átadni a munkáltatónak. Kérjük éljenek a lehetőséggel, mellyel adójuk 1%-át a Magyar Katolikus Egyház, másik 1%-át pedig valamelyik egyház-közeli alapítvány részére eljuttathatják. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.
 9. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése alapján Magyarország valamennyi egyházmegyéjében 2023 Pünkösdjétől vezetik be hivatalosan a Római misekönyv új magyar nyelvű kiadását. A misekönyv magyar szövege az eredeti latin kiadáshoz igazodik.
  A közgyónás is követi a latin eredetit
  „Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát”
  A miséző felhívása több helyen változik. Az Eucharisztia liturgiájában
  „Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.”
  A békefelhívásban
  „Engesztelődjetek ki szívből egymással!”
  „Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a Bárány lakomájára.”
  Fogadjuk szeretettel a misekönyv új kiadását.
 10. Lelki útravalók, elmélkedések, pápai üzenetek, aktuális templomi hirdetések, olvashatók egyházközségi honlapunkon olvashatók.

Friss hírek:

Hirdetéseink (2024. június 9.)

Templomi hirdetéseink évközi 10. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2024. június 2.)

Templomi hirdetéseink úrnapján Tovább...

Hirdetéseink (2024. május 26.)

Templomi hirdetéseink Szentháromság vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2024. május 19.)

Templomi hirdetéseink pünkösd ünnepén Tovább...

Hirdetéseink (2024. május 12.)

Templomi hirdetéseink Urunk mennybemenetele ünnepén Tovább...

Mesterséges intelligencia és a szív bölcsessége…

Ferenc pápa üzenete a társadalmi kommunikáció 58. világnapjára katolikus.hu

Hirdetéseink (2024. május 5.)

Templomi hirdetéseink húsvét hatodik vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2024. április 28.)

Templomi hirdetéseink húsvét ötödik vasárnapján Tovább...

Legyünk a remény hirdetői és a béke épitói

Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára katolikus.hu

Az MKPK körlevele…

a 2024. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről katolikus.hu

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Isten a pusztán át a szabadságra vezet bennünket katolikus.hu

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

körlevele a betegek világnapjára katolikus.hu

Ferenc pápa üzenete

a betegek 32. világnapjára kritasz.hu

Ferenc pápa üzenete…

… a szegények hetedik világnapjára katolikus.hu

A MKPK körlevele…

…Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére katolikus.hu

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik katolikus.hu

Ferenc pápa üzenete…

az elvándorlók és menekültek 109. világnapjára katolikus.hu

Irgalma nemzedékről nemzedékre megmarad

Pápai üzenet a nagyszülők és az idősek világnapjára katolikus.hu

Ferenc pápa magyarországi látogatása

Imádkozzunk együtt a látogatásra készülve katolikus.hu

Ökumenikus imahét

Január 15-én kezdődik az ökumenikus imahét Pesthidegkúton is Tovább...

Elhunyt XVI. Benedek

… az emeritus pápa Tovább...

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete…

… a Béke 56. Világnapjának ünnepére Tovább...

Ferenc pápa üzenete…

… a szegények hatodik világnapjára katolikus.hu

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia…

…nagyböjti körlevele katolikus.hu

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Ne fáradjunk bele tenni a jót katolikus.hu

Erdő Péter főpásztori körlevele…

…a szinódusi folyamat kezdetén Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Nagyböjt: a hit, a remény és a szeretet megújításának ideje Tovább...

Jótékonysági hangverseny
(2019. szeptember 21.)

Mága Zoltán jótékonysági hangversenye templomunkban Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...