Templomi hirdetéseink az évközi tizenötödik vasárnapon

2016. július 10.
Évközi 15. vasárnap, „C” évben

  1. Az elmúlt héten megtartott „Péter-fillérek” templomi gyűjtés 44 150 forinttal zárult. A Szentatya évről-évre a Vatikáni Államtitkárságon keresztül fejezi ki hálás köszönetét a hívek felé. Ferenc pápa nagyra becsüli az adakozók áldozatát az összegyházi szolidaritás e jeléért és szeretettel küldi apostoli áldását.
  2. Örömmel jelzem Híveinknek, hogy a Prima Primissima díjas Mága Zoltán hegedűművész úr, aki tavaly jótékonysági koncertet adott a templomtető felújítására, melynek akkori bevétele 330 ezer forint volt, a héten újabb nagylelkű felajánlást tett. Félmillió forintot utalt át templomunk számlájára, a tető munkálataira. Szeptemberben pedig ugyancsak koncertet tervez Remetekertvárosban. Mindnyájunk nevében, ezúton is megköszönöm Mága Zoltán művész úr önzetlen támogatását. Jótevőinkért rendszeresen imádkozunk.
  3. A héten Szent Benedek, Szent Henrik, Lellisi Szent Kamill, Szent Bonaventura és Kármel-hegyi Boldogasszony liturgikus ünnepe lesz. Isten éltesse a névnapjukat, és születésnapjukat ünneplő Kedves Híveket!
  4. Július 30-án, szombaton, plébániai zarándoklatra Pozsonyba látogatunk. Reggel hét órakor indulunk, és este hét órára tervezzük a hazaérkezést. A zarándoklat költsége a jelentkezők számától függően változik. Ezért arra kérek mindenkit, hogy részvételi szándékát mielőbb jelezze a sekrestyében. Köszönöm.
  5. A ma kezdődött héten, hétfőtől péntekig a szentmisék este hat órakor kezdődnek. Szerdán, a hónap 13-án, este fél hattól a Rózsafüzér Társulat áhítata kezdődik. Csütörtökön, mivel este hat órakor lesz a szentmise, a reggeli zsolozsmát kivételesen mindenki magánúton végezze.
  6. Útravalók, elmélkedések, aktuális templomi hirdetések olvashatók egyházközségi honlapunkon.

Friss hírek:

Hirdetéseink (2018. október 28.)

Templomi hirdetéseink az évközi 30. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. október 21.)

Templomi hirdetéseink az évközi 29. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. október 14.)

Templomi hirdetéseink az évközi 28. vasárnaponTovább...

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...

Hirdetéseink (2018. október 7.)

Templomi hirdetéseink az évközi 27. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 30.)

Templomi hirdetéseink az évközi 26. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 23.)

Templomi hirdetéseink az évközi 25. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 16.)

Templomi hirdetéseink az évközi 24. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 9.)

Templomi hirdetéseink az évközi 23. vasárnaponTovább...

Meghallani, megfontolni, megélni az Úr hívását

Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet Tovább...

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus

Kongresszusért Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a betegek 25. világnapjára Tovább...

Pápai üzenet

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete a Béke 50. Világnapjának ünnepére Tovább...