Hogyan imátkozzuk a Rózsafűzért?

Az örvendetes olvasó titkai (hétfő és szombat)

 1. ...akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál [Lk 1,26-38]
 2. ...akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál [Lk 1,39-45]
 3. ...akit te, Szent Szűz a világra szültél [Lk 2,1-11]
 4. ...akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál [Lk 2,22-24]
 5. ...akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál [Lk 2,41-52]

A világosság olvasó titkai (csütörtök)

 1. ...aki a Jordán vizében megkeresztelkedett [Lk 3,21-22 és Mt 1,13-17]
 2. ...aki a Kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét [Ján 2,1-11]
 3. ...aki meghirdette Isten országát (és aki megtérésre hív meg minket) [Mk 1,14-15]
 4. ...aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét [Mt 17,1-9]
 5. ...aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát [Lk 22,7-22 és Mt 26,17-28]

A fájdalmas olvasó titkai (kedd és péntek)

 1. ...aki érettünk vérrel verejtékezett [Mt 26,36-46 és Mk 14,32-38]
 2. ...akit érettünk megostoroztak [Lk 18,31-34]
 3. ...akit érettünk tövissel koronáztak [Ján 19,2-7]
 4. ...aki érettünk a keresztet hordozta [Mt 27,31-33]
 5. ...akit érettünk keresztre feszítettek [Ján 19,17-37]

A dicsőséges olvasó titkai (szerda és vasárnap)

 1. ...aki a halálból feltámadott [Mt 28,1-7]
 2. ...aki a mennybe fölment [Lk 24,50-51]
 3. ...aki nekünk a Szentlelket elküldte [ApCsel 1,12-14 és ApCsel 2,1-4]
 4. ...aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett
 5. ...aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott

Az Úr imája

Miatyánk, aki a mennyekben vagy; szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is! Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.

Az angyali üdvözlet

Üdvözlégy Mária! kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja! imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Bűnbánati ima

Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal a végtelenül jó és szeretetreméltó Istent megbántottam. Fogadom erősen, hogy a bűnöket és a bűnre vezető alkalmakat elkerülöm.

Friss hírek:

Hirdetéseink (2018. november 18.)

Templomi hirdetéseink az évközi 33. vasárnaponTovább...

„Tárjátok ki a szíveteket”

A MKPK körlevele Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéreTovább...

Hirdetéseink (2018. november 11.)

Templomi hirdetéseink az évközi 32. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. november 4.)

Templomi hirdetéseink az évközi 31. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. október 28.)

Templomi hirdetéseink az évközi 30. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. október 21.)

Templomi hirdetéseink az évközi 29. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. október 14.)

Templomi hirdetéseink az évközi 28. vasárnaponTovább...

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...

Hirdetéseink (2018. október 7.)

Templomi hirdetéseink az évközi 27. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 30.)

Templomi hirdetéseink az évközi 26. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 23.)

Templomi hirdetéseink az évközi 25. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 16.)

Templomi hirdetéseink az évközi 24. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 9.)

Templomi hirdetéseink az évközi 23. vasárnaponTovább...

Meghallani, megfontolni, megélni az Úr hívását

Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet Tovább...

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus

Kongresszusért Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a betegek 25. világnapjára Tovább...

Pápai üzenet

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete a Béke 50. Világnapjának ünnepére Tovább...