Templomi hirdetéseink
Virágvasárnapon

2020. április 5.
Virágvasárnap, „A” évben

Kérjük, éljenek a lehetőséggel, és juttassák el adójuk 1%-át a Magyar Katolikus Egyház részére, másik 1%-át pedig valamelyik egyházközeli alapítványnak

 1. A mai nappal, Virágvasárnappal, megkezdődött a Nagyhét, mely megváltásunk kincséhez, a feltámadott Krisztustól a keresztségben kapott új élet ajándékához vezet bennünket. A keresztségben Isten gyermekei, a Mennyország örökösei, Krisztus titokzatos Testének, az Egyháznak tagjai, egymásnak testvérei lettünk.

  Ezért nem keseredünk el, amikor most, a járvány időszakában, Püspöki Konferenciánk bölcs döntése szerint a Nagyhét valamennyi szertartását „sine populo”, vagyis a Hívek jelenléte nélkül végezzük. Hisszük, hogy Krisztus Húsvétkor legyőzte a bűnt és a halált, így mindnyájan, már most, a keresztség által, elszakíthatatlan közösségben vagyunk Vele és egymással. Olyan közösség ez, mely erősebb a betegségnél, és erősebb a halálnál! A krisztusi megváltott élet kegyelmeit élvezzük, még akkor is, ha az Oltáriszentséget nem is tudjuk magunkhoz venni. Idén különlegesen is átéljük húsvéti közösségünket üldözött keresztény testvéreinkkel, az amazóniai keresztényekkel, és mindazokkal, akikkel egybeköt a Feltámadottba vetett hit és a szent keresztség!

  Az egyháztörténelemben is ritka lelki tapasztalat ez, melyben feltárul előttünk pontosan a húsvéti misztériumból fakadó keresztség egyetemes távlata. A mostanában gyakran emlegetett lelki áldozás segítsen elmélyíteni vágyakozásunkat a szentgyónásban megtisztult életre és a tiszta lélekkel történő szentáldozásra!

 2. Legyenek tudatában, hogy a templomban továbbra is folynak a szertartások, hazulról lélekben kapcsolódjanak ezekbe a liturgiákba. A saját és mások életére vigyázzunk. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. Különösen is figyeljünk beteg és idős Testvéreinkre.
 3. Nagycsütörtökön (április 9-én)
  18 órakor kezdődik a szentmise az Utolsó Vacsora emlékére, majd azt követően virrasztás lesz 20.00 óráig.
  Nagypénteken (április 10-én)
  15 órakor Keresztút lesz a templomban. 18 órakor kezdődik a nagypénteki szertartás. Ezt követik a könyörgések, a hódolat a kereszt előtt, a szentáldozás és a Szentsír megnyitása.
  Nagyszombaton (április 11-én)
  reggel 8-tól szentségimádás lesz 10 óráig. A feltámadási szertartás 18 órakor kezdődik. A szentmisét követően szentségi áldást adok az itt élőkre, a templom teraszáról.
  Húsvétvasárnap (április 12-én)
  az ünnepi szentmise ½ 10-kor kezdődik.
 4. Isten éltesse a héten névnapjukat és születésnapjukat ünneplő Kedves Híveket!
 5. Idén is lehetőségük van az adófizetőknek arra, hogy a személyi jövedelemadó 2x1%-áról önállóan döntsenek. Az adóbevallással együtt a két rendelkező nyilatkozatot – lezárt borítékban – kell az adóhatósághoz eljuttatni, vagy átadni a munkáltatónak. Kérjük éljenek a lehetőséggel, mellyel adójuk 1%-át a Magyar Katolikus Egyház, másik 1%-át pedig valamelyik egyház-közeli alapítvány részére eljuttathatják. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.
 6. A járvány idején még gyakrabban nyissák meg egyházközségi honlapunkat, ahol most még több és gazdagabb lelkiségi tartalmat találhatnak felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt. Nagyböjti, napi útravaló elmélkedéseket, keresztúti ájtatosságokat, képregényeket, és egyéb fontos dokumentumot töltöttünk fel a honlapra. Egymást is értesítsék ezekről az elérhetőségekről.

Valamennyi Testvérünknek és hozzátartozóiknak lelkiekben gyümölcsöző,
jó egészségben megélt Nagyhetet és áldott, békés, szent Húsvétot kívánok!

Könyörgés megpróbáltatások idején

Mindenható, irgalmas Istenünk,
Tekints kegyesen gyötrődésünkre,
Könnyítsd meg gyermekeid terhét,
És erősítsd meg hitünket,
hogy mindig kétkedés nélkül bízzunk
atyai gondviselésedben.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.

Római Misekönyv

Friss hírek:

Hirdetéseink (2020. szeptember 20.)

Templomi hirdetéseink évközi 25. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. szeptember 13.)

Templomi hirdetéseink évközi 24. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. szeptember 6.)

Templomi hirdetéseink évközi 23. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. augusztus 30.)

Templomi hirdetéseink évközi 22. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. augusztus 23.)

Templomi hirdetéseink évközi 21. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. augusztus 16.)

Templomi hirdetéseink évközi 20. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. augusztus 9.)

Templomi hirdetéseink évközi 19. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. augusztus 2.)

Templomi hirdetéseink évközi 18. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. július 26.)

Templomi hirdetéseink évközi 17. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. július 19.)

Templomi hirdetéseink évközi 16. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. július 12.)

Templomi hirdetéseink évközi 15. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. július 5.)

Templomi hirdetéseink évközi 14. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. június 28.)

Templomi hirdetéseink évközi 13. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. június 21.)

Templomi hirdetéseink évközi 12. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. június 14.)

Templomi hirdetéseink úrnapján Tovább...

Hirdetéseink (2020. június 7.)

Templomi hirdetéseink Szentháromság vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2020. május 31.)

Templomi hirdetéseink pünkösd vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2020. május 24.)

Templomi hirdetéseink Urunk Mennybemenetele ünnepén Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a tömegtájékoztatás 54. világnapjára Tovább...

Segédanyag

a Nagyhét személyes és családi imádságaihoz Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel! Tovább...

Járvány megelőzése (2020. március 5.)

Az MKPK és az NNK felhívása Tovább...

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik Tovább...

Jótékonysági hangverseny
(2019. szeptember 21.)

Mága Zoltán jótékonysági hangversenye templomunkban Tovább...

Bátorság ahhoz, hogy Isten ígéretéért kockázatot vállaljunk

Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára Tovább...

„Tárjátok ki a szíveteket”

A MKPK körlevele Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a betegek 27. világnapjára Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet Tovább...

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus

Kongresszusért Tovább...

Pápai üzenet

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete a Béke 50. Világnapjának ünnepére Tovább...