Templomi hirdetéseink az évközi 33. hétre

2013. november 17.
Évközi 33. vasárnap, „C” évben

Szent Erzsébet ünnepére körlevelet adott ki az MKPK

Szent Erzsébet ünnepére körlevelet adott ki az MKPK

  1. Jövő vasárnap, Krisztus Király ünnepével befejeződik a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulójára, XVI. Benedek pápa által elindított Hit Éve. Ezen a vasárnapon a templomi gyűjtést a Katolikus Karitász céljaira tartjuk majd.
  2. December 1-jén kezdődik az adventi szent idő. Adventben a hétköznapi szentmiséket reggel hat órakor, zsolozsmával tartjuk. A szentmisét követően közös reggeli várja a plébánián a résztvevőket.
  3. A héten Árpád-házi Szent Erzsébet, Szűz Mária bemutatása, Szent Cecília, Szent Kelemen, Szent Kolumbán és a Vietnámi vértanúk liturgikus ünnepe lesz. Isten éltesse a névnapjukat és születésnapjukat a héten ünneplő Kedves Testvéreket!
  4. Tegnap plébániai zarándoklaton voltunk Székesfehérváron. Megtekintettük a királysírokat, a székesegyházat, az egyházmegyei múzeum Szent István kiállítását. Imádkoztunk egyházközségünk valamennyi hívőjéért, és szándékaikért.
  5. Előre jelzem, hogy idén is lesz közös, adventi, missziós gyertyagyújtás a hűvösvölgyi végállomáson. November 30-án, délután 4 órakor az első gyertyát az adventi koszorún egyházközségünk gyújtja majd meg.
  6. Az előző évekhez hasonlóan idén is megrendezzük adventben a „szállást keres a Szentcsalád” lelkiségi programot, melynek során családról-családra vándorol Szűz Mária és Szent József ikonja. Jelentkezni már most lehet a sekrestyében.
  7. A karácsonyi lelki felkészülés egyik fontos mozzanata az adventi lelkigyakorlat. Ezt idén, tekintettel arra, hogy Ferenc pápa a legközelebbi rendkívüli püspöki szinódust a családoknak szentelte, egy család fogja tartani. Tamás és Edina három alkalommal, pénteken, november 29-én, és szombaton, 30-án az esti 6 órai szentmisében, vasárnap, december 1-jén, a délelőtt fél 10 órai szentmisében tartják majd elmélkedésüket, amely a házasságra készülőket, és a gyakorló házasokat egyformán segítheti.
  8. Itt jelzem, hogy az említett püspöki szinódusra készülve Ferenc pápa harmincnyolc kérdésből álló kérdőívvel szólította meg a híveket. A hétfői Biblia körben beszélgetjük át ezeket a kérdéseket, amelyeket a nyugat európai katolikus egyházakhoz hasonlóan honlapunkon is megtalálnak. A kérdéseket figyelmesen olvassák át, és válaszaikat plébániánk címére postán, vagy elektronikus úton egyaránt, november 27-ig eljuttathatják.
  9. A tavalyi évhez hasonlóan, idén is ágyneművel támogatjuk az Ipolytölgyesi Szent Erzsébet Gyermekotthon halmozottan fogyatékos lakóit. Nagyon sok felajánlás érkezett, ami Hiveink áldozatkész nagylelkűségét dicséri. Fáradozásukat Isten fizesse meg!
  10. Napi útravaló elmélkedések, pápai megnyilatkozások, egyházközségünk hírei, a főpásztori vizitáció képei és eseményei is olvashatók honlapunkon.

Friss hírek:

Hirdetéseink (2018. november 18.)

Templomi hirdetéseink az évközi 33. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. november 11.)

Templomi hirdetéseink az évközi 32. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. november 4.)

Templomi hirdetéseink az évközi 31. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. október 28.)

Templomi hirdetéseink az évközi 30. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. október 21.)

Templomi hirdetéseink az évközi 29. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. október 14.)

Templomi hirdetéseink az évközi 28. vasárnaponTovább...

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...

Hirdetéseink (2018. október 7.)

Templomi hirdetéseink az évközi 27. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 30.)

Templomi hirdetéseink az évközi 26. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 23.)

Templomi hirdetéseink az évközi 25. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 16.)

Templomi hirdetéseink az évközi 24. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 9.)

Templomi hirdetéseink az évközi 23. vasárnaponTovább...

Meghallani, megfontolni, megélni az Úr hívását

Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet Tovább...

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus

Kongresszusért Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a betegek 25. világnapjára Tovább...

Pápai üzenet

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete a Béke 50. Világnapjának ünnepére Tovább...