Templomi hirdetéseink
húsvét 5. vasárnapján

2021. május 2.
Húsvét 5. vasárnapja, „B” évben

Kérjük, éljenek a lehetőséggel, és juttassák el adójuk 1%-át a Magyar Katolikus Egyház részére, másik 1%-át pedig valamelyik egyházközeli alapítványnak

  1. Ferenc pápa májusban arra kéri a híveket, hogy a Boldogságos Szűz Mária közbenjárásával imádkozzanak Istenhez, aki egyedül képes véget vetni az emberiségre nehezedő világjárványnak. A hónap minden napján egy másik Mária kegyhely lesz a középpontja az egész világot átölelő imádságnak oly módon, hogy végül az öt kontinens harminc jelentős Szűz Mária kegyhelyeire elzarándokolhatunk lélekben. Naponta elimádkozzuk a Rózsafüzért a világjárvány megszűnéséért és mindazokért, akiket testükben is súlyosan érintett a betegség. Minél többen kapcsolódjunk a világméretű imaláncba. Ezt tesszük egyházközségünkben is, amikor a májusi litániákat erre a szándékra fogjuk felajánlani. A Mária kegyhelyek napi listája a hirdetőtáblán és honlapunkon is olvasható.
  2. Hétfőn, csütörtökön és szombaton a reggeli, kedden, szerdán és pénteken az esti szentmisét követően imádkozzuk a loretói litániát.
  3. Ma, Anyák napján, mindenki a családban, odahaza köszöntse ezzel a fohásszal az Égi Édesanyát, Nagyasszonyunkat.
  4. A héten Szent Atanáz, Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok, Szent Flórián, Savio Szent Domonkos és Boldog Gizella liturgikus ünnepe lesz. Isten éltesse a névnapjukat, és születésnapjukat ünneplő Kedves Híveket!
  5. A járványügyi előírásokat továbbra is fegyelmezetten tartsuk be. Vegyük igénybe a kitett kézfertőtlenítőket. Használjunk maszkot és tartsunk egymástól kellő távolságot. Egymás érzékenységét vegyük komolyan. Aki a koronavírus betegség bármilyen tünetét észleli magán, vagy családtagjain, maradjon távol a közösségtől.
  6. Örömmel jelzem, hogy május 16-án, Urunk Mennybemenetele vasárnapján tartjuk a magyar gyerekek elsőáldozását. Nyolc fiatal járul az Eucharisztia szentségéhez. A francia gyerekek elsőáldozása június 6-án, Úrnapján lesz.
  7. Május 15-én, szombaton idén ismét megrendezik az Élő Rózsafüzér zarándoklatot, melynek során a résztvevők körülzarándokolják Budapestet. A szervezők a zarándoklatot a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus sikeréért és a koronavírus betegek gyógyulásáért ajánlják fel. Mint ismeretes, a kezdeményezést plébániánk híve, Édl Román úr indította el.
  8. Ahogyan már évek óta, – úgy idén is – lehetőségük van az adófizetőknek arra, hogy a személyi jövedelemadó 2×1%-áról önállóan döntsenek. Az adóbevallással együtt a két rendelkező nyilatkozatot – lezárt borítékban – kell az adóhatósághoz eljuttatni, vagy átadni a munkáltatónak. Kérjük éljenek a lehetőséggel, mellyel adójuk 1%-át a Magyar Katolikus Egyház, másik 1%-át pedig valamelyik egyház-közeli alapítvány részére eljuttathatják. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.
  9. Az alapítványok több száz oldalas listájáról most, a járvány idején különösen is felkeltette figyelmünket a „Szent Kozma és Damján Templom Alapítvány” melynek technikai száma: 18520125-1-20. Szent Kozma és Damján mindketten orvos vértanúk voltak. Istenbe vetett hitükért és a betegekért áldozták egész életüket. A tiszteletükre most felépülő új templom a hálaadás jele Isten szeretetéért, és az egészségügyben dolgozók áldozatos életéért.
  10. A járvány idején még gyakrabban nyissák meg egyházközségi honlapunkat, ahol most még több és gazdagabb lelkiségi tartalmat találhatnak felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt. Napi lelki útravalók, elmélkedések, aktuális templomi hirdetések egyházközségi honlapunkon olvashatók.

Könyörgés megpróbáltatások idején

Mindenható, irgalmas Istenünk,
Tekints kegyesen gyötrődésünkre,
Könnyítsd meg gyermekeid terhét,
És erősítsd meg hitünket,
hogy mindig kétkedés nélkül bízzunk
atyai gondviselésedben.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.

Római Misekönyv

Friss hírek:

Hirdetéseink (2021. szeptember 26.)

Templomi hirdetéseink évközi 26. vasárnapján Tovább...

Ferenc pápa üzenete…

az elvándorlók és menekültek 107. világnapjára Tovább...

Hirdetéseink (2021. szeptember 19.)

Templomi hirdetéseink évközi 25. vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. szeptember 12.)

Templomi hirdetéseink évközi 24. vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. szeptember 5.)

Templomi hirdetéseink évközi 23. vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. augusztus 29.)

Templomi hirdetéseink évközi 22. vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. augusztus 22.)

Templomi hirdetéseink évközi 21. vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. augusztus 15.)

Templomi hirdetéseink Nagyboldogasszony ünnepén Tovább...

Hirdetéseink (2021. augusztus 8.)

Templomi hirdetéseink évközi 19. vasárnapján Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Nagyböjt: a hit, a remény és a szeretet megújításának ideje Tovább...

A MKPK körlevele…

…Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel! Tovább...

Járvány megelőzése (2020. március 5.)

Az MKPK és az NNK felhívása Tovább...

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik Tovább...

Jótékonysági hangverseny
(2019. szeptember 21.)

Mága Zoltán jótékonysági hangversenye templomunkban Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a betegek 27. világnapjára Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus

Kongresszusért Tovább...

Pápai üzenet

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete a Béke 50. Világnapjának ünnepére Tovább...