Templomi hirdetéseink
Isteni Ige vasárnapján

2022. január 23.
Évközi 3. vasárnap, „C” évben

 1. Ma van az Isteni Ige vasárnapja. Az imanap arra hív, hogy gyakran olvassuk a Szentírást. Ahogy Szent Jeromos fogalmaz: „aki nem ismeri a Bibliát, az nem ismeri Krisztust”!
 2. Hazánkban ma fejeződik be a keresztények egységéért imahét, melynek mottója: „láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat” (Mt 2, 2). Vegyük komolyan a II. Vatikáni Zsinat ajánlását, miszerint: „a katolikus hívek szorgalmasan vegyék ki részüket az ökumenikus munkából. Legyen szívügyük a különvált testvérekkel való törődés: imádkozzanak értük, tájékoztassák őket Egyházunk ügyeiről, tegyék meg feléjük az első lépéseket”. A Világegyházban január 25-én, Pál fordulókor ér véget az egységhét.
 3. Mint ismeretes, főegyházmegyénkben tavaly október 17-én kezdődött az a folyamat, melynek során az egyes Plébániák arra keresik a választ, hogyan tudnák korunk kihívásai között megerősíteni Egyházunk küldetését. A szinódusi folyamat mottója: közösség, részvétel, küldetés. A most következő szerdán és pénteken, az esti 6 órai szentmise után átbeszélgetjük, a konzultációra javasolt pontokat. Minél többen vegyünk részt a találkozókon, bekapcsolódva ezzel a szinódusi folyamatba.
 4. A héten Szalézi Szent Ferenc, Szent Pál megtérése, Merici Szent Angéla és Aquinói Szent Tamás liturgikus ünnepe lesz. Isten éltesse a héten névnapjukat és születésnapjukat ünneplő Kedves Híveket!
 5. Az egyoldalas és a forgatós jubileumi naptár az újságos asztalon megtalálható. A templomunk művészeti kincseivel illusztrált igényes kiadvány az egész év folyamán értékes ajándék lehet.
 6. Figyelmükbe ajánlom, a pilléreken látható kiállítást, melynek darabjai – az esztergomi Keresztény Múzeum tablóinak reprodukciói –, Jézus gyermekségtörténetét mutatják be.
 7. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia továbbra is arra kéri a Híveket, hogy a járvány terjedésével használjanak orrot és szájat eltakaró maszkot, illetve kézfertőtlenítőt, figyeljünk egymásra. Szentáldozás kizárólag kézbe adással történik. Perselyezés, adománygyűjtés a mise végén, a kitett kosárba lehetséges.
 8. A hideg már valóban erősen kopogtat a templomajtón. Ezért arra kérek mindenkit, belépés után győződjön meg arról, hogy bezárta-e maga mögött a kaput. Kilépés után, hasonlóan nézze meg, hogy sikerült-e becsuknia az ajtót.
 9. A Remetekertvárosi Szentlélek Templom bankszámlaszáma: 11705008-20477828
 10. Lelkigyakorlatok felvételei és adventi énekek a Remetekertvárosi templom YouTube oldalán.
 11. Lelki útravalók, elmélkedések, pápai üzenetek, aktuális templomi hirdetések, olvashatók egyházközségi honlapunkon olvashatók.

Minden Kedves Hívünknek és Szeretteiknek
a Jóistentől megáldott, békés, boldog Új Évet kívánok!

Friss hírek:

Hirdetéseink (2022. január 23.)

Templomi hirdetéseink Isteni Ige vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2022. január 16.)

Templomi hirdetéseink évközi 2. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2022. január 9.)

Templomi hirdetéseink Urunk Megkeresztelkedése ünnepén Tovább...

Hirdetéseink (2021. december 26.)

Templomi hirdetéseink Szent Család vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. december 12.)

Templomi hirdetéseink advent harmadik vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. december 5.)

Templomi hirdetéseink advent második vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. november 28.)

Templomi hirdetéseink advent első vasárnapján Tovább...

Erdő Péter főpásztori körlevele…

…a szinódusi folyamat kezdetén Tovább...

Ferenc pápa üzenete…

az elvándorlók és menekültek 107. világnapjára Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Nagyböjt: a hit, a remény és a szeretet megújításának ideje Tovább...

A MKPK körlevele…

…Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel! Tovább...

Járvány megelőzése (2020. március 5.)

Az MKPK és az NNK felhívása Tovább...

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik Tovább...

Jótékonysági hangverseny
(2019. szeptember 21.)

Mága Zoltán jótékonysági hangversenye templomunkban Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a betegek 27. világnapjára Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus

Kongresszusért Tovább...

Pápai üzenet

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete a Béke 50. Világnapjának ünnepére Tovább...