Templomi hirdetéseink
virágvasárnapon

2022. április 10.
Virágvasárnap, „C” évben

Kérjük, éljenek a lehetőséggel, és juttassák el adójuk 1%-át a Magyar Katolikus Egyház részére, másik 1%-át pedig valamelyik egyházközeli alapítványnak

 1. A Szentföldön élő katolikusok javára az elmúlt vasárnap megtartott templomi gyűjtés 104 710 forinttal zárult. Felajánlásaikat Isten fizesse meg! A szentföldi keresztények támogatásával is a békét támogatjuk.
 2. A mai nappal, virágvasárnappal, megkezdődött a Nagyhét. A liturgiák rendje a következő:
  Nagycsütörtökön (április 14-én):
  reggel nyolc órakor zsolozsma,
  délután 4-6 óráig gyónási lehetőség.
  18 órakor kezdődik a magyar és a francia ajkú hívek közös szentmiséje az Utolsó Vacsora emlékére, benne lábmosás, oltárfosztás, és 20.00 óráig virrasztás.
  Nagypénteken (április 15-én):
  reggel 8 órakor zsolozsma,
  majd 10-ig gyónási lehetőség.
  15 órakor Keresztút a templomban.
  18 órakor kezdődik a nagypénteki szertartás: Passió, könyörgések, hódolat a kereszt előtt, szentáldozás és a Szentsír megnyitása.
  Nagyszombaton (április 16-án):
  reggel 8 órakor Szentségkitétel, a jelenlévőkkel elimádkozzuk a zsolozsmát.
  Gyónási lehetőség 10 óráig.
  Az Oltáriszentséget ez idő alatt lehet látogatni, majd bezárjuk a templomot, és délután öt órakor nyitjuk meg újra.
  A feltámadási szertartás tűz-, víz-, és húsvéti gyertyaszenteléssel 18 órakor kezdődik. A szentmisét követően körmenetet tartunk a szokásos útvonalon: Máriaremetei út, Kenyérmező utca, Kertváros utca, Bükkfa utca, Máriaremetei út.
  Húsvétvasárnap (április 17-én):
  a reggel 8 órai szentmise után ételszentelés lesz.
  Az ünnepi szentmise 9:30-kor kezdődik.
  Tojásvadászat gyerekeknek a templomkertben.
 3. Akik szeretnének a Szentsír díszítéséhez hozzájárulni, adományaikat a sekrestyében elhelyezett perselybe tehetik.
 4. Nagyszerdán, az esti szentmise előtt tartjuk a Rózsafüzér Társulat imádságát.
 5. A héten Szent Szaniszló, Szent I. Márton pápa és Sousbirous Szent Bernadett liturgikus ünnepe lesz. Isten éltesse a névnapjukat, és születésnapjukat ünneplő Kedves Híveket!
 6. Köszönöm mindazok fáradozását, akik az elmúlt héten, a templom és a templomkert tavaszi takarításán részt vettek. Munkájukat jutalmazza meg bőségesen a Feltámadott Üdvözítő!
 7. Idén is lehetőségük van az adófizetőknek, hogy a személyi jövedelemadó 2×1%-áról önállóan döntsenek. Éljenek a lehetőséggel, mellyel adójuk 1%-át a Magyar Katolikus Egyház, másik 1%-át pedig valamelyik egyház-közeli alapítvány részére eljuttathatják. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.
 8. A Remetekertvárosi Szentlélek Templom bankszámlaszáma: 11705008-20477828
 9. Lelkigyakorlatok felvételei a Remetekertvárosi templom YouTube oldalán.
 10. Lelki útravalók, elmélkedések, pápai üzenetek, aktuális templomi hirdetések, olvashatók egyházközségi honlapunkon olvashatók.

Friss hírek:

Hirdetéseink (2022. július 31.)

Templomi hirdetéseink évközi 18. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2022. július 24.)

Templomi hirdetéseink évközi 17. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2022. július 17.)

Templomi hirdetéseink évközi 16. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2022. július 10.)

Templomi hirdetéseink évközi 15. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2022. július 3.)

Templomi hirdetéseink a templomszentelés 80. évfordulóján Tovább...

Hirdetéseink (2022. június 26.)

Templomi hirdetéseink évközi 13. vasárnapon Tovább...

A szív fülével hallgatni

Ferenc pápa üzenete a tömegtájékoztatás 56. világnapjára katolikus.hu

Az emberi család építésére kaptunk meghívást

Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára katolikus.hu

Az MKPK körlevele…

a 2022. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről katolikus.hu

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia…

…nagyböjti körlevele katolikus.hu

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Ne fáradjunk bele tenni a jót katolikus.hu

Erdő Péter főpásztori körlevele…

…a szinódusi folyamat kezdetén Tovább...

Ferenc pápa üzenete…

az elvándorlók és menekültek 107. világnapjára Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Nagyböjt: a hit, a remény és a szeretet megújításának ideje Tovább...

A MKPK körlevele…

…Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére Tovább...

Járvány megelőzése (2020. március 5.)

Az MKPK és az NNK felhívása Tovább...

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik Tovább...

Jótékonysági hangverseny
(2019. szeptember 21.)

Mága Zoltán jótékonysági hangversenye templomunkban Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a betegek 27. világnapjára Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus

Kongresszusért Tovább...

Pápai üzenet

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete a Béke 50. Világnapjának ünnepére Tovább...