Templomi hirdetéseink
Húsvét 6. vasárnapjára

2019. május 26.
Húsvét 6. vasárnap, „C” évben

  1. Hazánkban a mai napon tartjuk az Európai választásokat. Kedves Testvérek figyelmébe ajánlom a Katolikus Egyház Katekizmusának 2240. pontját, amely a választáson való részvételre buzdít: „A hatóságok iránti alárendeltséggel és a közjó érdekében vállalt közös felelősséggel együtt jár az adófizetésnek, a szavazati jog gyakorlásának és az ország védelmének erkölcsi kötelessége”.
  2. Kedden, május 28-án, főegyházmegyei szentségimádási nap lesz templomunkban. Az Oltáriszentséget reggel nyolc órakor helyezzük ki imádásra a temperált Szent József kápolnában. Délután 4-től a 6 órakor kezdődő szentmiséig adorálhatunk az Oltáriszentség előtt. A részvételre a sekrestyében jelentkezhetünk.
  3. Május31-én, pénteken az esti szentmise után tartjuk a befejező loretói litániát. Addig hétfőn, kedden, szerdán az esti, csütörtökön a reggeli szentmise után köszöntjük a Szűzanyát.
  4. A héten Néri Szent Fülöp, Canterburyi Szent Ágoston, a Szent Jobb átvitele és Szent Jusztinusz liturgikus ünnepe lesz. Isten éltesse a névnapjukat, születésnapjukat a héten ünneplő Kedves Híveket!
  5. A héten a szomszédos Romániába látogat Ferenc pápa. Apostoli útja során Erdélyt is felkeresi és szentmisét mutat be a csíksomlyói Mária-kegyhelyen, melyet a Magyar Televízió is közvetít. Imádságunkkal kísérjük a Szentatya útját.
  6. Előre jelzem, hogy június 8-án lesz templomunkban a Szociális Testvérek fogadalomtétele. A szertartást a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Dr. Veres András megyéspüspök úr vezeti.
  7. Pünkösd napján, június 9-én, a templombúcsú alkalmával lesz a hittanosok első szentáldozása. A ½ 10-es szentmise után színes programokkal közös együttlétet tartunk a plébániakertben, melyre mindenkit szeretettel várunk! Délután két órától hangverseny, vetítettképes beszámoló és egyháztörténeti előadás kezdődik a templomban. Ennek keretében az alapító plébános, Dr. Bozsik Pál életművét ismerteti Mózessy Gergely gyűjteményigazgató. Pünkösd napján, az esti 6 órai szentmise elmarad.
  8. Húsvéti lelki útravalók, nagyböjti elmélkedések, pápai üzenetek, aktuális templomi hirdetések olvashatók egyházközségi honlapunkon.

Friss hírek:

Jótékonysági hangverseny
(2019. szeptember 21.)

Mága Zoltán jótékonysági hangversenye templomunkbanTovább...

Hirdetéseink (2019. szeptember 15.)

Templomi hirdetéseink évközi 24. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2019. szeptember 8.)

Templomi hirdetéseink évközi 23. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2019. szeptember 1.)

Templomi hirdetéseink évközi 22. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2019. augusztus 25.)

Templomi hirdetéseink évközi 21. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2019. augusztus 18.)

Templomi hirdetéseink évközi 20. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2019. augusztus 11.)

Templomi hirdetéseink évközi 19. vasárnaponTovább...

Bátorság ahhoz, hogy Isten ígéretéért kockázatot vállaljunk

Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását Tovább...

„Tárjátok ki a szíveteket”

A MKPK körlevele Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéreTovább...

Ferenc pápa üzenete

a betegek 27. világnapjára Tovább...

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet Tovább...

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus

Kongresszusért Tovább...

Pápai üzenet

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete a Béke 50. Világnapjának ünnepére Tovább...