Templomi hirdetéseink évközi 8. vasárnapra

2014. március 3.
Évközi 8. vasárnap, „A” évben

Kérjük, éljenek a lehetőséggel, és juttassák el adójuk 1%-át a Magyar Katolikus Egyház részére, másik 1%-át pedig valamelyik egyházközeli alapítványnak

Hamvazószerdával megkezdődik a Nagyböjt, a mi Urunk Jézus Krisztus megváltói halálára és feltámadására felkészítő liturgikus idő

Hamvazószerdával megkezdődik a Nagyböjt, a mi Urunk Jézus Krisztus megváltói halálára és feltámadására felkészítő liturgikus idő.

  1. Március 4-én, kedden délután 5 órakor, a szülőket és az egyházak képviselőit találkozóra várják a remetekertvárosi általános iskolába. A jövendő első, és az ötödik osztályos gyermekek szüleinek lehetőségük arra, hogy gyermekeik számára órarendbe beépített hittan-, vagy erkölcstanoktatást válasszanak. A második, és hatodik osztályos növendékek szüleinek csak akkor kell nyilatkozniuk, ha az eddigi képzésen változtatni akarnak. Amennyiben nem nyilatkoznak, a gyermekek továbbra is az előző évnek megfelelően járnak majd erkölcstanra, vagy hittanra. Kérem, az érintett szülőket, minél többen vegyenek részt a találkozón, március 4-én, kedden, délután 5 órakor.
  2. A katolikus iskolákért az elmúlt héten megtartott gyűjtés eredménye templomunkban 101 370 HUF volt. A szabadság, a fejlődés és a jövő záloga a nevelés. Nagylelkű adományaikat Isten fizesse meg!
  3. A héten, Hamvazószerdával megkezdődik a Nagyböjt, a mi Urunk Jézus Krisztus megváltói halálára és feltámadására felkészítő liturgikus idő. Hamvazószerdán, az esti hat órai szentmisét a templomunkban imádkozó magyar és a francia ajkú hívekkel közösen tartjuk. Hamvazószerda szigorú böjti nap. Tizennégy éves kortól hústilalom érvényes. 18 és 60 év között ezen a napon csupán háromszor étkezünk és egyszer lakhatunk jól. Súlyos betegség felment a böjt kötelezettsége alól. Törekedjünk megtalálni a bűnbánattartás, a lemondás, az önfegyelmezés személyes módjait. Ferenc pápa üzenetet tett közzé nagyböjtre, melynek mottója a második korintusi levélből való: „Szegénnyé lett, hogy szegénységével gazdagítson minket” (2Kor 8, 9). Az üzenet magyar fordítása honlapunkon és a hirdetőtáblán hozzáférhető.
  4. Nagyböjt péntekjein, így már most pénteken is, fél hattól a magyar, húsz órától a francia hívekkel keresztutat imádkozunk a templomban. Gyóntatás naponta 17 órától a kápolnában, vasárnap az esti szentmise után lehetséges.
  5. Előre jelzem, hogy az egyházi hagyománynak megfelelően, nagyböjt ötödik vasárnapján, április 6-án, a fél tíz órai szentmisében a betegek szentségét szolgáltatjuk ki. Aki szeretne e szentséghez járulni, kérem, szándékát jelentkezze a sekrestyében.
  6. A héten Szent Kázmér, Boldog Meszlényi Zoltán, Szent Perpétua és Felicitász, valamint Istenes Szent János liturgikus ünnepe lesz. Isten éltesse a héten névnapjukat és születésnapjukat ünneplő Kedves Híveket!
  7. Nagyon köszönöm az Egyházközségi Képviselő Testület férfi tagjainak, a templomdíszítőknek, a templomtakarítóknak, hogy lebontották a karácsonyfákat, és kitakarították a templomot. Isten fizesse meg fáradozásukat.
  8. Ahogyan már évek óta, – úgy idén is – lehetőségük van az adófizetőknek arra, hogy a személyi jövedelemadó 2×1%-áról önállóan döntsenek. Az adóbevallással együtt a két rendelkező nyilatkozatot – lezárt borítékban – kell eljuttatni az adóhatósághoz, vagy átadni a munkáltatónak. Kérjük éljenek a lehetőséggel, mellyel adójuk 1%-át a Magyar Katolikus Egyház, másik 1%-át pedig valamelyik egyház-közeli alapítvány részére eljuttathatják. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.
  9. Vasárnaponként este fél 6-kor továbbra is litániát imádkozunk. Szerdán az esti szentmise után hazánkért, csütörtökön pedig papi- szerzetesi hivatásokért tartunk szentségimádást. A programokra, szeretettel hívom és várom a Kedves Testvéreket!
  10. Napi útravaló elmélkedések, pápai megnyilatkozások, egyházközségünk hírei, az ökumenikus imádság képei honlapunkon is olvashatók, megtekinthetők.

Friss hírek:

Hirdetéseink (2018. október 28.)

Templomi hirdetéseink az évközi 30. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. október 21.)

Templomi hirdetéseink az évközi 29. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. október 14.)

Templomi hirdetéseink az évközi 28. vasárnaponTovább...

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...

Hirdetéseink (2018. október 7.)

Templomi hirdetéseink az évközi 27. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 30.)

Templomi hirdetéseink az évközi 26. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 23.)

Templomi hirdetéseink az évközi 25. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 16.)

Templomi hirdetéseink az évközi 24. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 9.)

Templomi hirdetéseink az évközi 23. vasárnaponTovább...

Meghallani, megfontolni, megélni az Úr hívását

Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet Tovább...

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus

Kongresszusért Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a betegek 25. világnapjára Tovább...

Pápai üzenet

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete a Béke 50. Világnapjának ünnepére Tovább...