Templomi hirdetéseink
advent negyedik vasárnapján

2020. december 20.
Advent 4. vasárnapja, „B” évben

 1. A hétköznapi szentmiséket továbbra is reggel nyolc órakor, zsolozsmával tartjuk a fűtött templomban.
 2. Csütörtökön, december 24-én, is lesz még reggeli szentmise. Az éjféli szentmisét a jelenleg ismert járványügyi előírások szerint alakítjuk. A francia közösség éjféli szentmiséje 17 órakor kezdődik. Ennek megfelelően, a magyar közösség éjféli szentmiséjét 18 óra 30 perckor kezdjük, hogy még a legtávolabb élők is hazaérjenek a kijárási tilalom beállta előtt.
 3. Pénteken, december 25-én, Karácsony napján, ünnepi miserendet tartunk.
 4. December 26-án, Szent István vértanú ünnepén reggel nyolc órakor lesz szentmise.
 5. December 27-én tartjuk a Szent Család vasárnapját.
 6. December 31-én este hat órakor kezdődik az év végi hálaadó szentmise és plébániai beszámoló.
 7. Január 1-jén, Szűz Mária Istenanyaságának parancsolt ünnepe lesz, mely egyben a béke világnapja. Szentmisét reggel nyolckor és ½ 10-kor tartunk.
 8. Továbbra is keressük a kiengesztelődés lehetőségét. Gyóntatás hétfőtől szombatig 8,30-tól 9,30-ig, illetve vasárnap 12,00-től 13,00-ig, továbbá a szerdai és pénteki irodai idő alatt, 15,00-tól 17,00-ig lehetséges.
 9. A héten Canisius Szent Péter és Szent István diakónus, vértanú liturgikus ünnepe lesz. Isten éltesse a névnapjukat és születésnapjukat a héten ünneplő Kedves Testvéreket!
 10. Az elmúlt héten, egyházközségünk három erős férfi tagja: Ordódi Tamás, Parczen József és Sóti Géza beállította a templomi karácsonyfákat. Köszönöm a Wagner család által felajánlott sudár fenyőfát!
 11. Mindazok számára, akik szeretnének anyagilag is hozzájárulni a betlehemi jászol díszítéséhez, az adventi koszorú mellett elhelyeztünk egy perselyt. A felajánlott adományokat előre is nagyon köszönöm.
 12. A járványügyi előírások értelmében továbbra is fokozottan figyeljünk egymásra. Aki köhög, prüszköl, lázas vagy rosszul érzi magát, nyugodtan maradjon otthon. Vegyük igénybe a kitett, megáldott kézfertőtlenítőket. Használjunk maszkot és tartsunk egymástól kellő távolságot. Egymás érzékenységét pedig vegyük komolyan. Szentáldozás kizárólag kézbe adással történik. Perselyezés, adománygyűjtés a mise végén, a kitett kosárba lehetséges.
 13. A hideg egyre inkább kopogtat a templomajtón. Ezért arra kérek mindenkit, hogy belépés után győződjön meg arról, hogy bezárta-e maga mögött a kaput.
 14. Figyelmükbe ajánlom egyházközségi honlapunkat, ahol most még több és gazdagabb lelkiségi tartalmat találhatnak felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt. Napi útravaló elmélkedéseket, keresztúti ájtatosságokat, képregényeket, és egyéb fontos dokumentumot töltöttünk fel a honlapra. Egymást is értesítsék ezekről az elérhetőségekről.

Könyörgés megpróbáltatások idején

Mindenható, irgalmas Istenünk,
Tekints kegyesen gyötrődésünkre,
Könnyítsd meg gyermekeid terhét,
És erősítsd meg hitünket,
hogy mindig kétkedés nélkül bízzunk
atyai gondviselésedben.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.

Római Misekönyv

Friss hírek:

Hirdetéseink (2021. május 2.)

Templomi hirdetéseink húsvét 5. vasárnapján Tovább...

Szent József: a hivatás álma

Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára Tovább...

Hirdetéseink (2021. április 25.)

Templomi hirdetéseink húsvét 4. vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. április 18.)

Templomi hirdetéseink húsvét 3. vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. április 11.)

Templomi hirdetéseink húsvét 2. vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. április 4.)

Templomi hirdetéseink húsvétvasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2021. március 28.)

Templomi hirdetéseink virágvasárnapon Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Nagyböjt: a hit, a remény és a szeretet megújításának ideje Tovább...

A MKPK körlevele…

…Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére Tovább...

Ferenc pápa üzenete…

az elvándorlók és menekültek 106. világnapjára Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a tömegtájékoztatás 54. világnapjára Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel! Tovább...

Járvány megelőzése (2020. március 5.)

Az MKPK és az NNK felhívása Tovább...

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik Tovább...

Jótékonysági hangverseny
(2019. szeptember 21.)

Mága Zoltán jótékonysági hangversenye templomunkban Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a betegek 27. világnapjára Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus

Kongresszusért Tovább...

Pápai üzenet

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete a Béke 50. Világnapjának ünnepére Tovább...