A lorétói litánia

A „litánia” kifejezés a görög „litaneuó” – könyörgök szóból származik. Az 5. században jelentette azt a könyörgő imádságot, amellyel különféle szándékokért imádkoztak. A 7. században kialakult már a ma is ismert formája: a megszólítás és a hívek válasza.

A lorétói litánia a mai formájában a 16. században tűnt fel először. De már a 12. századból is ismerünk hasonló, közös végzésre készült imádságot. Az általunk ismert „lorétói litánia” a Loreto városának bazilikájában lévő Szent Házból származik, ahol – adataink szerint – 1575-től, mások szerint már 1400-tól minden szombaton elénekelték a Boldogságos Szüzet köszöntve. Amikor Canísius Szent Péter 1558-ban Loretóban járt, és meghallotta ennek éneklését, átvette imakönyvébe és terjesztette. VIII. Orbán pápa 1691-ben kiadott dekrétumában megtiltotta a különböző templomokban készült Mária litániákat, és egyetemes használatra a „lorétói litániát” rendelte el. XIII. Leó pápa ezt 1886-ban megújította. A pápák azóta is mindig hangsúlyozták a litánia közös és egyéni imádkozásának jelentőségét, így XII. Pius, VI. Pál, II. János Pál pápák. A közelmúltban jelent meg az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció „Népi ájtatosságokról” szóló dokumentuma jelentős ájtatosságnak tünteti fel a Szűzanya köszöntésének ezen tiszteletreméltó módját.

A lorétói litánia részei

A bevezető rész ráirányítja figyelmünket, hogy minden adományt Mennyei Atyánktól kapunk, és Jézus Krisztus volt az, aki feltárta nekünk a Szentháromság titkát.

Először a Szűzanyát három kiváltságában szólítjuk meg: Szentséges Szűz, Istennek Anyja, Szent Szűz. A következő csokorban azok a motívumok szerepelnek, melyekért őt tiszteltjük: Krisztus anyja, Kegyelem anyja, Tisztaságos, Szeplőtelen, Sérelem nélkül való, Szűz virág, Szeretetreméltó, Csodálatos, Jótanács, Teremtönk és Üdvözítőnk anyja.

Az ötödik részben Máriát, mint szüzet különböző ékes jelzővel magasztalja. A hatodik részben a Szentírásból vett jelzőkkel ruházza fel, amely az Igazság tükre megszólítással kezdődik, és a Hajnali csillag köszöntő szóval fejeződik be.

A Szűzanya a Betegek gyógyítója, Bűnösök menedéke, Szomorúak vigasztalója és a Keresztények segítsége, tehát a mi küzdelmes életünk résztvevője, akihez mindig bizalommal fordulhatunk.

Amíg eddig a küszködők közbenjárójaként szólítottuk meg, most a megdicsőült világ királynőjeként köszöntjük. A befejező megszólítások az időközben kimondott hittételekben, pápai megnyilatkozásokban szereplő sajátos motívumokat említik bizalmunk kifejezéseként.

A litánia az Isten Bárányához fordul és egy záró könyörgéssel fejezi be a Szűzanya köszöntését.

Természetes, hogy Máriát köszöntő imádságaink megszámlálhatatlan számban léteznek. Ezért a litániák után még különböző imádságokat szoktak hozzá kapcsolni, amelyeket az egyházmegyei és a helyi gyakorlattal alakítottak ki.

A lorétói litánia

Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! – Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten! – Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten! – Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen! – Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten! – Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária, – Könyörögj érettünk!
Istennek szent anyja, – Könyörögj érettünk!
Szüzeknek szent Szüze, – Könyörögj érettünk!
Krisztusnak szent anyja, – Könyörögj érettünk!
Egyházunknak anyja, – Könyörögj érettünk!
Isteni kegyelem anyja, – Könyörögj érettünk!
Tisztaságos anya, – Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűzanya, – Könyörögj érettünk!
Sérelem nélkül való anya, – Könyörögj érettünk!
Szűz virág szent anya, – Könyörögj érettünk!
Szeretetreméltó anya, – Könyörögj érettünk!
Csodálatos anya, – Könyörögj érettünk!
Jótanács anyja, – Könyörögj érettünk!
Teremtőnk anyja, – Könyörögj érettünk!
Üdvözítőnk anyja, – Könyörögj érettünk!
Nagyokosságú Szűz, – Könyörögj érettünk!
Dicsérendő Szűz, – Könyörögj érettünk!
Nagyhatalmú Szűz, – Könyörögj érettünk!
Irgalmas Szűz, – Könyörögj érettünk!
Hűséges Szűz, – Könyörögj érettünk!
Igazság tükre, – Könyörögj érettünk!
Bölcsesség széke, – Könyörögj érettünk!
Örömünk oka, – Könyörögj érettünk!
Lelki edény, – Könyörögj érettünk!
Tiszteletes edény, – Könyörögj érettünk!
Ájtatosságnak jeles edénye, – Könyörögj érettünk!
Titkos értelmű rózsa, – Könyörögj érettünk!
Dávid király tornya, – Könyörögj érettünk!
Elefántcsont torony, – Könyörögj érettünk!
Mária aranyház, – Könyörögj érettünk!
Frigynek szent szekrénye, – Könyörögj érettünk!
Mennyország ajtaja, – Könyörögj érettünk!
Hajnali csillag, – Könyörögj érettünk!
Betegek gyógyítója, – Könyörögj érettünk!
Bűnösök menedéke, – Könyörögj érettünk!
Szomorúak vigasztalója, – Könyörögj érettünk!
Keresztények segítsége, – Könyörögj érettünk!
Magyarország oltalmazója, – Könyörögj érettünk!
Angyalok királynéja, – Könyörögj érettünk!
Pátriárkák királynéja, – Könyörögj érettünk!
Próféták királynéja, – Könyörögj érettünk!
Apostolok királynéja, – Könyörögj érettünk!
Vértanúk királynéja, – Könyörögj érettünk!
Hitvallók királynéja, – Könyörögj érettünk!
Szüzek királynéja, – Könyörögj érettünk!
Minden szentek királynéja, – Könyörögj érettünk!
Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné, – Könyörögj érettünk!
Mennybe fölvett királyné, – Könyörögj érettünk!
Szentolvasó királynéja, – Könyörögj érettünk!
Családok királynéja, – Könyörögj érettünk!
Béke királynéja, – Könyörögj érettünk!
Magyarok nagyasszonya, – Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk!

Pap: Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!
Hívek: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk. Add Uram, hogy mi, a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk, a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Friss hírek:

Hirdetéseink (2019. március 10.)

Templomi hirdetéseink nagyböjt 2. vasárnapjánTovább...

Hirdetéseink (2019. március 10.)

Templomi hirdetéseink nagyböjt 1. vasárnapjánTovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását Tovább...

Hirdetéseink (2019. március 3.)

Templomi hirdetéseink évközi 8. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2019. február 24.)

Templomi hirdetéseink évközi 7. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2019. február 17.)

Templomi hirdetéseink évközi 6. vasárnaponTovább...

Ferenc pápa üzenete

a betegek 27. világnapjára Tovább...

Hirdetéseink (2019. február 10.)

Templomi hirdetéseink évközi 5. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2019. február 3.)

Templomi hirdetéseink évközi 4. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2019. január 27.)

Templomi hirdetéseink évközi 3. vasárnaponTovább...

Ökumenikus imahét

Január 20-án kezdődik az ökumenikus imahét Pesthidegkúton is Tovább...

Hirdetéseink (2019. január 20.)

Templomi hirdetéseink évközi 2. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2019. január 13.)

Templomi hirdetéseink Urunk megkeresztelkedése ünnepénTovább...

Hirdetéseink (2019. január 6.)

Templomi hirdetéseink vízkereszt vasárnapjánTovább...

Hirdetéseink (2018. december 30.)

Templomi hirdetéseink Szent Család vasárnapjánTovább...

Hirdetéseink (2018. december 23.)

Templomi hirdetéseink advent negyedik vasárnapjánTovább...

Hirdetéseink (2018. december 16.)

Templomi hirdetéseink advent harmadik vasárnapjánTovább...

Hirdetéseink (2018. december 9.)

Templomi hirdetéseink advent második vasárnapjánTovább...

Hirdetéseink (2018. november 25.)

Templomi hirdetéseink Krisztus Király vasárnapjánTovább...

Hirdetéseink (2018. november 18.)

Templomi hirdetéseink az évközi 33. vasárnaponTovább...

„Tárjátok ki a szíveteket”

A MKPK körlevele Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéreTovább...

Hirdetéseink (2018. november 11.)

Templomi hirdetéseink az évközi 32. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. november 4.)

Templomi hirdetéseink az évközi 31. vasárnaponTovább...

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...

Meghallani, megfontolni, megélni az Úr hívását

Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet Tovább...

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus

Kongresszusért Tovább...

Pápai üzenet

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete a Béke 50. Világnapjának ünnepére Tovább...