Templomi hirdetéseink
Szentháromság vasárnapján

2020. június 7.
Szentháromság vasárnapja, „A” évben

  1. Holnaptól, hétfőtől, a szentmiséket a nyári miserend szerint tartjuk. Hétfőn, csütörtökön és szombaton reggel nyolc órakor, kedden, szerdán és pénteken este hat órakor kezdődnek a szentmisék; továbbá a nyári vasárnapokon este hat órakor nem lesz szentmise.
  2. A héten Prágai Szent Ágnes, Szent Efrém, Szent Barnabás apostol és Páduai Szent Antal liturgikus ünnepe lesz. Isten éltesse a névnapjukat, és születésnapjukat ünneplő Kedves Híveket!
  3. Szombaton, június 13-án, a reggeli szentmisét követően a Rózsafüzér Társulat imádságát tartjuk.
  4. Továbbra is fokozottan figyeljünk az egészségügyi előírásokra. Belépéskor legyen rajtunk a szájat és orrot eltakaró maszk, vagy kendő. Használjuk a bejárat közelében elhelyezett kézfertőtlenítőt. A szertartások során másfél méter távolságot tartsunk egymástól. Szentáldozás kizárólag kézbe adással történik. Perselyezés, adománygyűjtés a mise végén, a kitett kosárba lehetséges.
  5. Mindnyájunk nevében hálásan köszönöm azok adományát, akik ezekben a nehéz napokban az egyházközséget anyagilag támogatták. Felelős gondolkodásra vall annak felismerése, hogy számlák, kiadások akkor is léteznek, amikor nincs módunk adományt helyezni a perselybe. Jótevőinkért rendszeresen imádkozunk. Számlaszámunk: 11705008-20477828-00000000
  6. Továbbra is figyelmükbe ajánlom egyházközségi honlapunkat, ahol most még több és gazdagabb lelkiségi tartalmat találhatnak felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt. Napi útravaló elmélkedéseket, keresztúti ájtatosságokat, képregényeket, és egyéb fontos dokumentumot töltöttünk fel a honlapra. Egymást is értesítsék ezekről az elérhetőségekről.

Könyörgés megpróbáltatások idején

Mindenható, irgalmas Istenünk,
Tekints kegyesen gyötrődésünkre,
Könnyítsd meg gyermekeid terhét,
És erősítsd meg hitünket,
hogy mindig kétkedés nélkül bízzunk
atyai gondviselésedben.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.

Római Misekönyv

Friss hírek:

Hirdetéseink (2020. november 29.)

Templomi hirdetéseink advent 1. vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2020. november 22.)

Templomi hirdetéseink Krisztus Király vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2020. november 15.)

Templomi hirdetéseink évközi 33. vasárnapon Tovább...

A MKPK körlevele…

…Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére Tovább...

Hirdetéseink (2020. november 8.)

Templomi hirdetéseink évközi 32. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. november 1.)

Templomi hirdetéseink mindenszentek ünnepén Tovább...

Hirdetéseink (2020. október 25.)

Templomi hirdetéseink évközi 30. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. október 18.)

Templomi hirdetéseink évközi 29. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. október 11.)

Templomi hirdetéseink évközi 28. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. október 4.)

Templomi hirdetéseink évközi 27. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. szeptember 27.)

Templomi hirdetéseink évközi 26. vasárnapon Tovább...

Ferenc pápa üzenete…

az elvándorlók és menekültek 106. világnapjára Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a tömegtájékoztatás 54. világnapjára Tovább...

Segédanyag

a Nagyhét személyes és családi imádságaihoz Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel! Tovább...

Járvány megelőzése (2020. március 5.)

Az MKPK és az NNK felhívása Tovább...

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik Tovább...

Jótékonysági hangverseny
(2019. szeptember 21.)

Mága Zoltán jótékonysági hangversenye templomunkban Tovább...

Bátorság ahhoz, hogy Isten ígéretéért kockázatot vállaljunk

Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a betegek 27. világnapjára Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet Tovább...

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus

Kongresszusért Tovább...

Pápai üzenet

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete a Béke 50. Világnapjának ünnepére Tovább...