Templomi hirdetéseink Advent második hetére

2015. december 6.
Advent 2. vasárnapja, „C” évben

 1. Adventben a hétköznapi szentmiséket reggel hat órakor, zsolozsmával tartjuk. A szentmisét követően közös reggeli várja a plébánián a résztvevőket. Szerdán, és csütörtökön a zsolozsmát hazánkért, illetve papi, szerzetesi hivatásokért ajánljuk fel. Minden Kedves Hívünknek, a Jóistentől megáldott, szent adventi felkészülést kívánok!
 2. Kedden, december 8-án, reggel ½ 10-kor nyitja meg Ferenc pápa Rómában az Irgalmasság Szent Évet. December 8-án, reggel 6 órakor, és este 6 órakor lesz szentmise templomunkban. Most, a szentmise végén minden Testvérünknek kiosztjuk az esztendőre kiadott kegyképet.

  Imádság az Irgalmasság Szentévére

  Urunk, Jézus Krisztus, aki megtanítottál minket, hogy irgalmasak legyünk, mint a mennyei Atya, és azt mondtad nekünk, hogy aki téged lát, az őt is látja; mutasd meg nekünk arcodat és mi üdvözülünk.

  Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, azé az Istené, aki mindenhatóságát elsősorban a megbocsátáson és az irgalmasságon keresztül mutatja meg: add, hogy az Egyház a világban a te látható arcod legyen, az ő Uráé, aki dicsőségesen feltámadt.

  Küldd el Lelkedet és szentelj meg mindnyájunkat általa, hogy az Irgalmasság Jubileuma az Úr kegyelmi éve legyen, és egyházad megújult lelkesedéssel vihesse el a szegényeknek az örömhírt, hirdesse a börtönök foglyainak és az elnyomottaknak a szabadságot, a vakoknak pedig adja vissza látásukat. Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük ezt tőled, aki élsz és uralkodol, az Atyával és a Szentlélekkel örökkön örökké. Ámen.

 3. Folytatódik a „Szállást keres a Szentcsalád” lelkiségi program, melynek során családról-családra vándorol Szűz Mária és Szent József ikonja. A napi beosztás rendje a hirdetőtáblán olvasható. Az üres helyekre még lehet jelentkezni.
 4. A héten Szent Ambrus, Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása, I. Damazusz pápa, Guadelupei Boldogságos Szűz, Szent Lúcia és Keresztes Szent János liturgikus ünnepe lesz. Isten éltesse a névnapjukat és születésnapjukat a héten ünneplő Kedves Testvéreket!
 5. Ma a gyermekek barátját, Szent Miklós püspököt, a Mikulást várjuk a Szent József kápolnában.
 6. December 9-e egyházközségünk őszi szentségimádási napja. Az időpontokra a kitett lapokon még lehet jelentkezni. A szentségimádást a fűtött Szent József kápolnában tartjuk. Bejárat az oldalkapun.
 7. December 12-én, szombaton, délután 4 órakor lesz a harmadik közös, adventi, gyertyagyújtást egyházközségünk vezeti majd a hűvösvölgyi végállomáson. Kérem, hogy minél többen vegyünk részt ezen a missziós programon.
 8. December 12-én a francia cserkészeink Bécsbe utaznak, és hozzák templomunkba a betlehemi lángot, melyet karácsonyig megőrzünk, és amelynek lángját Híveink zárt edénykében hazavihetik.
 9. Jövő vasárnap, december 13-án, este ½ 6-tól a Rózsafüzér Társulat áhítata kezdődik a Szent József kápolnában.
 10. Mindnyájunk nevében köszönetet mondok Tauer Oszkár szerzetes testvérnek és szervita rendtársainak, akik a napokban liturgikus ruhákat, és szőnyegeket ajándékoztak templomunknak! Jótevőinkért rendszeresen imádkozunk.
 11. Továbbra is kérem, hogy akik szívesen felajánlanák kertjük fenyőfáját, jelentkezzenek. Köszönöm mindazoknak, akik felajánlották karácsonyra kertjük fenyőfáját. Eddig azonban megfelelő fát nem találtunk.
 12. Mindazok számára, akik szeretnének anyagilag is hozzájárulni a betlehemi jászol díszítéséhez, a sekrestyében helyeztünk el egy perselyt. A felajánlott adományokat előre is nagyon köszönöm.
 13. Napi lelki útravalók, elmélkedések, aktuális templomi hirdetések olvashatók egyházközségi honlapunkon.

Friss hírek:

Hirdetéseink (2018. október 28.)

Templomi hirdetéseink az évközi 30. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. október 21.)

Templomi hirdetéseink az évközi 29. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. október 14.)

Templomi hirdetéseink az évközi 28. vasárnaponTovább...

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...

Hirdetéseink (2018. október 7.)

Templomi hirdetéseink az évközi 27. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 30.)

Templomi hirdetéseink az évközi 26. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 23.)

Templomi hirdetéseink az évközi 25. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 16.)

Templomi hirdetéseink az évközi 24. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 9.)

Templomi hirdetéseink az évközi 23. vasárnaponTovább...

Meghallani, megfontolni, megélni az Úr hívását

Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet Tovább...

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus

Kongresszusért Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a betegek 25. világnapjára Tovább...

Pápai üzenet

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete a Béke 50. Világnapjának ünnepére Tovább...