Templomi hirdetéseink
évközi huszonkilencedik vasárnapon

2023. október 22.
Évközi 29. vasárnap, „A” évben

 1. Ma van a Missziók Világnapja. Ezen a napon a templomi gyűjtést főként az Ázsiában, Afrikában, Latin-Amerikában élő Egyházak missziós munkájának támogatására tartjuk. Ferenc pápa az alkalomra üzenetet tett közzé.
 2. Tegnap ismét többen részt vettek a templomtakarításban. Fáradozásukat hálásan köszönöm. A legközelebbi közös templomtakarítási alkalom most szombaton, október 28-án lesz. Elsősorban a templom- és plébániakertet fogjuk gondozni. Ennek megfelelően hozzunk magunkkal szerszámokat.
 3. Októberben minden nap közösen imádkozzuk el a rózsafüzért. Hétfőn, csütörtökön és szombaton a reggeli szentmise után, kedden, szerdán és pénteken, a szentmise előtt, este fél hattól mondjuk közösen a rózsafüzért. Idén, imádságainkat különösképpen is felajánljuk a hónap folyamán Rómában ülésező püspöki szinódus megbeszéléseiért. Vezesse a résztvevőket a Szentlélek!
 4. A héten Szent II. János-Pál pápa, Kapisztrán Szent János, Claret Szent Antal-Mária, Pécsi Szent Mór valamint Szent Simon és Júdás-Tádé apostolok liturgikus ünnepe lesz. Isten éltesse a névnapjukat, születésnapjukat a héten ünneplő Testvéreket!
 5. Hétfőn, október 23-án ünnepeljük az 1956-os forradalom és szabadságharc 67. évfordulóját. A reggeli szentmise után hazánkért imádkozzuk el a Rózsafüzért.
 6. Kedden, a Biblia-Cœur összejövetelét kivételesen a fűtött Szent József kápolnában tartjuk. Megértésüket köszönöm.
 7. Mától a főbejárati szélfogó középső szárnyait bezártuk, és kérem, hogy az oldalsó kapuszárnyakon szíveskedjenek bejönni a templomba. Reméljük, hogy ez által is csökken a templomban a huzat és a hidegérzet. Be- és kilépéskor ügyeljünk arra, hogy magunk mögött a főbejárat ajtaját bezárjuk. Köszönöm.
 8. Örömmel jelzem, hogy elkészült a jövő évi egylapos naptár, melyhez az újságos asztalon hozzájuthatunk.
 9. Előre jelzem, hogy jövő szombatról vasárnapra virradó éjszaka lesz a téli időátállás.
 10. Októberben minden nap közösen imádkozzuk el a rózsafüzért. Hétfőn, csütörtökön és szombaton a reggeli szentmise után, kedden, szerdán és pénteken, a szentmise előtt, este fél hattól mondjuk közösen a rózsafüzért. Idén, imádságainkat különösképpen is felajánljuk a hónap folyamán Rómában ülésező püspöki szinódus megbeszéléseiért. Vezesse a résztvevőket a Szentlélek!
 11. A héten Szent XXIII. János pápa és Szent I. Kallixtusz pápa liturgikus ünnepe lesz. Isten éltesse a névnapjukat és születésnapjukat a héten ünneplő Kedves Testvéreket!
 12. Előre jelzem, hogy október 14-én és 28-án, szombaton, 9–12 óráig őszi parkrendezés lesz a templom- és plébániakertben. Már most foglaljuk le a dátumokat. Aki látja, hogy nem tud ezeken az alkalmakon részt venni, jelezze a sekrestyében, hogy milyen másik időpontban szeretne jönni.
 13. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése alapján Magyarország valamennyi egyházmegyéjében 2023 Pünkösdjétől vezetik be hivatalosan a Római misekönyv új magyar nyelvű kiadását. A misekönyv magyar szövege az eredeti latin kiadáshoz igazodik.
  A közgyónás is követi a latin eredetit
  „Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát”
  A miséző felhívása több helyen változik. Az Eucharisztia liturgiájában
  „Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.”
  A békefelhívásban
  „Engesztelődjetek ki szívből egymással!”
  „Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a Bárány lakomájára.”
  Fogadjuk szeretettel a misekönyv új kiadását.
 14. Örömmel jelzem, hogy elkészült a templomunkat bemutató tájékoztató füzet. A gazdagon illusztrált, igényes, színes kiadvány történeti, kulturális, lelkiségi szempontból is értékes bemutatása a szentelésének nyolcvanadik évfordulóját idén ünneplő templomunknak.
 15. A templomszentelés évfordulójának bíborosi szentmiséje továbbra is megtekinthető a honlapunkon. Az eseményről készített képes beszámoló a Magyar Kuríron olvasható.
 16. A Remetekertvárosi Szentlélek Templom bankszámlaszáma: 11705008-20477828
 17. Lelkigyakorlatok felvételei a Remetekertvárosi templom YouTube oldalán.
 18. Lelki útravalók, elmélkedések, pápai üzenetek, aktuális templomi hirdetések, olvashatók egyházközségi honlapunkon olvashatók.

Friss hírek:

Hirdetéseink (2024. április 14.)

Templomi hirdetéseink húsvét harmadik vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2024. április 7.)

Templomi hirdetéseink Isteni irgalmasság vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2024. március 31.)

Templomi hirdetéseink húsvétvasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2024. március 24.)

Templomi hirdetéseink virágvasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2024. március 17.)

Templomi hirdetéseink nagyböjt ötödik vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2024. március 10.)

Templomi hirdetéseink nagyböjt negyedik vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2024. március 3.)

Templomi hirdetéseink nagyböjt második vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2024. február 25.)

Templomi hirdetéseink nagyböjt második vasárnapján Tovább...

Az MKPK körlevele…

a 2024. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről katolikus.hu

Hirdetéseink (2024. február 18.)

Templomi hirdetéseink nagyböjt első vasárnapján Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Isten a pusztán át a szabadságra vezet bennünket katolikus.hu

Hirdetéseink (2024. február 11.)

Templomi hirdetéseink évközi 6. vasárnapon Tovább...

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

körlevele a betegek világnapjára katolikus.hu

Ferenc pápa üzenete

a betegek 32. világnapjára kritasz.hu

Ferenc pápa üzenete…

… a szegények hetedik világnapjára katolikus.hu

Hirdetéseink (2023. november 19.)

Templomi hirdetéseink évközi 33. vasárnapon Tovább...

A MKPK körlevele…

…Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére katolikus.hu

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik katolikus.hu

Ferenc pápa üzenete…

az elvándorlók és menekültek 109. világnapjára katolikus.hu

Irgalma nemzedékről nemzedékre megmarad

Pápai üzenet a nagyszülők és az idősek világnapjára katolikus.hu

Szívvel szóljunk…

Ferenc pápa üzenete a társadalmi kommunikáció 57. világnapjára katolikus.hu

Ferenc pápa magyarországi látogatása

Imádkozzunk együtt a látogatásra készülve katolikus.hu

Ökumenikus imahét

Január 15-én kezdődik az ökumenikus imahét Pesthidegkúton is Tovább...

Elhunyt XVI. Benedek

… az emeritus pápa Tovább...

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete…

… a Béke 56. Világnapjának ünnepére Tovább...

Ferenc pápa üzenete…

… a szegények hatodik világnapjára katolikus.hu

Az emberi család építésére kaptunk meghívást

Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára katolikus.hu

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia…

…nagyböjti körlevele katolikus.hu

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Ne fáradjunk bele tenni a jót katolikus.hu

Erdő Péter főpásztori körlevele…

…a szinódusi folyamat kezdetén Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Nagyböjt: a hit, a remény és a szeretet megújításának ideje Tovább...

Jótékonysági hangverseny
(2019. szeptember 21.)

Mága Zoltán jótékonysági hangversenye templomunkban Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...