Templomi hirdetéseink advent első hetére

2013. december 1.
Advent 1. vasárnap, „A” évben

Útjára indult a „szállást keres a Szentcsalád” lelkiségi program

Útjára indult a „szállást keres a Szentcsalád” lelkiségi program

  1. A mai nappal megkezdődött az adventi szent idő. A hétköznapi szentmiséket reggel hat órakor, zsolozsmával tartjuk. A szentmisét követően közös reggeli várja a plébánián a résztvevőket. Szerdán, és csütörtökön a zsolozsmát hazánkért, illetve papi, szerzetesi hivatásokért ajánljuk fel.
  2. A karácsonyi lelki felkészülés egyik lényeges mozzanata az adventi lelkigyakorlat. Ezt idén, tekintettel arra, hogy Ferenc pápa a legközelebbi rendkívüli püspöki szinódust a családoknak szentelte, egy család tartotta. Dancsok Tamás és Fóris Edina három alkalommal, pénteken, szombaton, és vasárnap segítették lelki felkészülésünket elmélkedéseikkel. Mindnyájunk nevében hálásan köszönöm az elhangzott a személyes tanúságtételt, az értékes gondolatokat. Imádkozunk boldogságukért. A Szentcsalád vezesse és oltalmazza őket továbbra is!
  3. Az elmúlt vasárnap, a Magyar Katolikus Egyház karitatív intézményeinek javára templomunkban megtartott gyűjtés eredménye 82 860 forint volt. A Kedves Hívek nagylelkű felajánlásait Isten fizesse meg!
  4. A héten Xavéri Szent Ferenc, Szent Borbála, Szent Miklós, Szent Ambrus liturgikus ünnepe lesz. Isten éltesse a névnapjukat és születésnapjukat a héten ünneplő Kedves Testvéreket! A héten tartjuk még, december 4-én a liturgikus konstitúció aláírásának 50. évfordulóját. Ennek eredménye, hogy a liturgiákat a ma is ismert módon mutatjuk be.
  5. December 7-én, délután 4 órakor adventi gyertyagyújtás lesz a hűvösvölgyi végállomáson. Minél többen vegyünk részt ezen a missziós eseményen.
  6. Ma útjára indul a „szállást keres a Szentcsalád” lelkiségi program, melynek során családról-családra vándorol Szűz Mária és Szent József ikonja.
  7. A tavalyi évhez hasonlóan, idén is ágyneművel támogatjuk az Ipolytölgyesi Szent Erzsébet Gyermekotthon halmozottan fogyatékos lakóit. Nagyon sok felajánlás érkezett, ami Híveink áldozatkész nagylelkűségét dicséri. Fáradozásukat Isten fizesse meg!
  8. December 9-én lesz egyházközségünk őszi szentségimádási napja. Az időpontokra a sekrestyében kitett lapokon lehet jelentkezni
  9. Adventi, napi elmélkedések, pápai megnyilatkozások, egyházközségünk hírei, a főpásztori vizitáció képei és eseményei is olvashatók honlapunkon.
  10. Minden Kedves Hívünknek, a Jóistentől megáldott, szent adventi felkészülést kívánok!

Friss hírek:

Hirdetéseink (2018. október 28.)

Templomi hirdetéseink az évközi 30. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. október 21.)

Templomi hirdetéseink az évközi 29. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. október 14.)

Templomi hirdetéseink az évközi 28. vasárnaponTovább...

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...

Hirdetéseink (2018. október 7.)

Templomi hirdetéseink az évközi 27. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 30.)

Templomi hirdetéseink az évközi 26. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 23.)

Templomi hirdetéseink az évközi 25. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 16.)

Templomi hirdetéseink az évközi 24. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 9.)

Templomi hirdetéseink az évközi 23. vasárnaponTovább...

Meghallani, megfontolni, megélni az Úr hívását

Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet Tovább...

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus

Kongresszusért Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a betegek 25. világnapjára Tovább...

Pápai üzenet

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete a Béke 50. Világnapjának ünnepére Tovább...