Templomi hirdetéseink Advent első hetére

2012. december 2.
Advent 1. vasárnapja, „C” évben

 1. Az elmúlt vasárnap, a Magyar Katolikus Egyház karitatív intézményeinek javára templomunkban megtartott gyűjtés eredménye 101 ezer forint volt. A Kedves Hívek nagylelkű felajánlásait Isten fizesse meg!
 2. Egyházközségi karitászunk tagjaival november 27-én elvittük Ipolytölgyesre, a Szent Erzsébet Gyermekotthon lakóinak felajánlott ágyneműket. Az intézmény vezetői részletesen beszámoltak nehézségeikről, és hálásan köszönik az adományokat. Jó tudni, hogy a Kedves Hívek szívében ilyen mélyen él az önzetlen szeretet.
 3. Adventben a hétköznapi szentmiséket reggel hat órakor, zsolozsmával tartjuk. A szentmisét követően közös reggeli várja a plébánián a résztvevőket. Szerdán, és csütörtökön a szentmise után, szentségimádást tartunk hazánkért, illetve papi, szerzetesi hivatásokért.
 4. Advent most következő első hetében, december 7-én, 8-án, és vasárnap, december 9-én, mindhárom alkalommal az esti 6 órai szentmisében, három előadó vezetésével lelkigyakorlatot tartunk:
  pénteken, december 7-én
  Fehér Anna nővér Boldog Batthyány-Strattmann László életréről
  szombaton, december 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén
  Sztrilich Ágnes szociális testvér Boldog Salkaházi Sára életéről
  vasárnap, december 9-én
  Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök úr Prohászka Ottokár püspök úr életén keresztül elmélkedik a Hit Évében.
  December 7-én, pénteken, és 8-án, szombaton nem tartunk reggeli szentmisét. A lelkigyakorlat alatt és a szentmisék környezetében gyónási lehetőséget biztosítunk.
 5. Adventi lelkigyakorlatunk utolsó napján, december 9-én lesz plébániánk egyházmegyei szentségimádási napja. Az Oltáriszentséget a délelőtti szentmisék után, fél egytől este fél hatig helyezzük ki imádásra. A sekrestyében szíveskedjenek jelezni, hogy mely időpontokban szeretnének részt venni szentségimádáson.
 6. A héten Xavéri Szent Ferenc, Szent Miklós, Szent Ambrus, Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának liturgikus ünnepe lesz. Isten éltesse a névnapjukat és születésnapjukat a héten ünneplő Kedves Testvéreket!
 7. December 8-án, jövő szombaton délután 4 órakor, a hűvösvölgyi végállomáson folytatódik az adventi gyertyagyújtás. Kérem, ha tehetik, minél többen vegyünk részt ezen a missziós lehetőségen, amikor ismét szabadon, nyilvánosan, közösségben imádkozhatunk, tanúságot tehetünk hitünkről.
 8. Ma útjára indul a „Szállást keres a Szentcsalád” elnevezésű lelkiségi program. Ennek keretében az egyházközségünk területén élő családok felkeresik egymást, hogy közösen imádkozzanak.
 9. Minden Kedves Hívünknek, a Jóistentől megáldott, szent adventi felkészülést kívánok!

Friss hírek:

Hirdetéseink (2018. december 9.)

Templomi hirdetéseink advent második vasárnapjánTovább...

Hirdetéseink (2018. november 25.)

Templomi hirdetéseink Krisztus Király vasárnapjánTovább...

Hirdetéseink (2018. november 18.)

Templomi hirdetéseink az évközi 33. vasárnaponTovább...

„Tárjátok ki a szíveteket”

A MKPK körlevele Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéreTovább...

Hirdetéseink (2018. november 11.)

Templomi hirdetéseink az évközi 32. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. november 4.)

Templomi hirdetéseink az évközi 31. vasárnaponTovább...

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...

Meghallani, megfontolni, megélni az Úr hívását

Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet Tovább...

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus

Kongresszusért Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a betegek 25. világnapjára Tovább...

Pápai üzenet

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete a Béke 50. Világnapjának ünnepére Tovább...