Templomi hirdetéseink
évközi 20. vasárnapon

2020. augusztus 16.
Évközi 20. vasárnap, „A” évben

  1. A héten Eudes Szent János, Szent Bernát, Szent István király, Szent X. Piusz pápa és Szűz Mária királynő liturgikus ünnepét tartjuk. Isten éltesse a névnapjukat, születésnapjukat most ünneplő Kedves Híveket!
  2. A szentmisék a nyári miserend szerint folynak. Hétfőn, csütörtökön és szombaton zsolozsmával reggel nyolc órakor, kedden, szerdán és pénteken este hat órakor kezdődnek a szentmisék; a nyári vasárnapokon este hat órakor nincs szentmise.
  3. Csütörtökön, augusztus 20-án, ugyancsak reggel 8 órakor, zsolozsmával tartjuk a szentmisét. A Szent István Bazilika előtti téren 17 órakor kezdődik a főpapi szentmise.
  4. A járványügyi készültség értelmében továbbra is fokozottan figyeljünk egymásra. Egyéni érzékenység szerint, ha szükséges, vegyük igénybe a kitett kézfertőtlenítőt, vegyünk maszkot és tartsunk egymástól kellő távolságot. Egymás érzékenységét pedig vegyük komolyan. Szentáldozás kizárólag kézbe adással történik. Perselyezés, adománygyűjtés a mise végén, a kitett kosárba lehetséges.
  5. Figyelmükbe ajánlom egyházközségi honlapunkat, ahol most még több és gazdagabb lelkiségi tartalmat találhatnak felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt. Napi útravaló elmélkedéseket, keresztúti ájtatosságokat, képregényeket, és egyéb fontos dokumentumot töltöttünk fel a honlapra. Egymást is értesítsék ezekről az elérhetőségekről.

Könyörgés megpróbáltatások idején

Mindenható, irgalmas Istenünk,
Tekints kegyesen gyötrődésünkre,
Könnyítsd meg gyermekeid terhét,
És erősítsd meg hitünket,
hogy mindig kétkedés nélkül bízzunk
atyai gondviselésedben.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.

Római Misekönyv

Friss hírek:

Hirdetéseink (2020. november 29.)

Templomi hirdetéseink advent 1. vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2020. november 22.)

Templomi hirdetéseink Krisztus Király vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2020. november 15.)

Templomi hirdetéseink évközi 33. vasárnapon Tovább...

A MKPK körlevele…

…Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére Tovább...

Hirdetéseink (2020. november 8.)

Templomi hirdetéseink évközi 32. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. november 1.)

Templomi hirdetéseink mindenszentek ünnepén Tovább...

Hirdetéseink (2020. október 25.)

Templomi hirdetéseink évközi 30. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. október 18.)

Templomi hirdetéseink évközi 29. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. október 11.)

Templomi hirdetéseink évközi 28. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. október 4.)

Templomi hirdetéseink évközi 27. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. szeptember 27.)

Templomi hirdetéseink évközi 26. vasárnapon Tovább...

Ferenc pápa üzenete…

az elvándorlók és menekültek 106. világnapjára Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a tömegtájékoztatás 54. világnapjára Tovább...

Segédanyag

a Nagyhét személyes és családi imádságaihoz Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel! Tovább...

Járvány megelőzése (2020. március 5.)

Az MKPK és az NNK felhívása Tovább...

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik Tovább...

Jótékonysági hangverseny
(2019. szeptember 21.)

Mága Zoltán jótékonysági hangversenye templomunkban Tovább...

Bátorság ahhoz, hogy Isten ígéretéért kockázatot vállaljunk

Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a betegek 27. világnapjára Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet Tovább...

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus

Kongresszusért Tovább...

Pápai üzenet

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete a Béke 50. Világnapjának ünnepére Tovább...