Templomi hirdetéseink
advent első vasárnapján

2021. november 28.
Advent első vasárnapja, „C” évben

 1. Az elmúlt vasárnap, a Karitász javára megtartott templomi gyűjtés 103 700 forint adománnyal zárult. Felajánlásaikat a szervezet képviselői imádságos köszönettel fogadták.
 2. Adventben a hétköznapi szentmiséket reggel hét órakor, zsolozsmával tartjuk. A lelkigyakorlatos napok kivételével, Adventben nincs esti szentmise.
 3. Adventben még inkább éljünk a gyónási lehetőségekkel. Szentmisék környezetében, illetve az irodai idők alatt kérjük a bűnbánat és a kiengesztelődés szentségét. Minden Kedves Hívünknek, a Jóistentől megáldott, szent felkészülést kívánok!
 4. December 17-18-19-én, pénteken, szombaton és vasárnap, lelkigyakorlatot tart templomunkban Földes Ferenc piarista szerzetes, paptanár. Naptárunkba már most jegyezzük be a programot.
 5. Ami pedig a naptárt illeti, a napokban megérkezik az egyoldalas, és az úgynevezett forgatós naptár, melyet egyházközségünk jubileumára rendeltünk. A templomunk művészeti kincseivel illusztrált kiadvány értékes ajándék lehet Karácsonyra.
 6. A héten Szent András apostol, Xavéri Szent Ferenc, Szent Borbála liturgikus ünnepe lesz. Isten éltesse a névnapjukat és születésnapjukat a héten ünneplő Kedves Testvéreket!
 7. Jövő vasárnap várjuk templomunkba a gyermekek barátját, Szent Miklós püspököt, a Mikulást.
 8. Továbbra se feledkezzünk meg arról, hogy elhunyt szeretteink lelki üdvéért szentmisét kérjünk. Az irgalmasság lelki cselekedetei között tartjuk számon az elhunytakért végzett imádságot.
 9. Előre jelzem, hogy december 9-én lesz egyházközségünk téli szentségimádási napja. Remek alkalom, hogy a szeptemberi Eucharisztikus Kongresszus lendületében megerősödjünk. Időpontokra jelentkezni a kápolnában kitett íveken lehet.
 10. Mindazok számára, akik szeretnének anyagilag is hozzájárulni a betlehemi jászol díszítéséhez, a sekrestyében helyeztünk el egy perselyt. A felajánlott adományokat előre is nagyon köszönöm.
 11. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ismét arra kéri a Híveket, hogy használjanak orrot és szájat eltakaró maszkot, illetve kézfertőtlenítőt. Továbbra is figyeljünk egymásra. Szentáldozás kizárólag kézbe adással történik. Perselyezés, adománygyűjtés a mise végén, a kitett kosárba lehetséges.
 12. A hideg egyre erősebben kopogtat a templomajtón. Ezért arra kérek mindenkit, belépés után győződjön meg arról, hogy bezárta-e maga mögött a kaput. Kilépés után, hasonlóan nézze meg, hogy sikerült-e becsuknia az ajtót.
 13. Lelki útravalók, elmélkedések, pápai üzenetek, aktuális templomi hirdetések, olvashatók egyházközségi honlapunkon olvashatók.

Friss hírek:

Hirdetéseink (2022. január 23.)

Templomi hirdetéseink Isteni Ige vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2022. január 16.)

Templomi hirdetéseink évközi 2. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2022. január 9.)

Templomi hirdetéseink Urunk Megkeresztelkedése ünnepén Tovább...

Hirdetéseink (2021. december 26.)

Templomi hirdetéseink Szent Család vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. december 12.)

Templomi hirdetéseink advent harmadik vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. december 5.)

Templomi hirdetéseink advent második vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. november 28.)

Templomi hirdetéseink advent első vasárnapján Tovább...

Erdő Péter főpásztori körlevele…

…a szinódusi folyamat kezdetén Tovább...

Ferenc pápa üzenete…

az elvándorlók és menekültek 107. világnapjára Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Nagyböjt: a hit, a remény és a szeretet megújításának ideje Tovább...

A MKPK körlevele…

…Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel! Tovább...

Járvány megelőzése (2020. március 5.)

Az MKPK és az NNK felhívása Tovább...

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik Tovább...

Jótékonysági hangverseny
(2019. szeptember 21.)

Mága Zoltán jótékonysági hangversenye templomunkban Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a betegek 27. világnapjára Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus

Kongresszusért Tovább...

Pápai üzenet

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete a Béke 50. Világnapjának ünnepére Tovább...