Templomi hirdetéseink
virágvasárnapon

2021. március 28.
Virágvasárnap, „B” évben

Kérjük, éljenek a lehetőséggel, és juttassák el adójuk 1%-át a Magyar Katolikus Egyház részére, másik 1%-át pedig valamelyik egyházközeli alapítványnak

 1. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és Főpásztorunk járványügyi rendelkezésének értelmében, a Nagyhéten továbbra is szünetelnek a nyilvános szentmisék, így a Szent Háromnap szertartásait is Hívek részvétele nélkül tartjuk. A szertartások a megszokott időben kezdődnek, mely alatt a templom nyitva lesz, de csak az üvegajtó mögött, lelki áldozással kapcsolódhatunk a liturgiákba, kihangosított olvasmányokba és énekekbe.
 2. Nagycsütörtök
  18 órakor kezdődik a szentmise.
  Nagypéntek
  15 órakor Keresztút,
  18 órakor nagypénteki szertartás.
  Nagyszombat
  18 órakor feltámadási liturgia.
  Húsvétvasárnap
  9:30-kor ünnepi szentmise.
  Húsvéthétfő
  reggel 8 órakor tartunk szentmisét.
 3. Krisztus Húsvétkor legyőzte a bűnt és a halált, így mindnyájan, már most, a keresztség által, elszakíthatatlan közösségben vagyunk Vele és egymással. Olyan közösség ez, mely erősebb a betegségnél, és erősebb a halálnál! Krisztusban egy szív és egy lélek vagyunk. A megváltott élet kegyelmeit élvezzük, még akkor is, ha az Oltáriszentséget nem is tudjuk magunkhoz venni. Idén különleges módon élhetjük át közösségünket a kórházakban szenvedő, beteg testvéreinkkel, az üldözött keresztényekkel, és mindazokkal, akikkel egybeköt a Feltámadottba vetett hit és a szent keresztség!
 4. Hálásan köszönöm azoknak a Kedves Híveknek a fáradozását, akik az ünnep előtt kitakarították a templomot, az altemplomot és a templomkertet. A templomunk iránti odaadó, forró szeretetüket gazdagon jutalmazza az Úr!
 5. Örömmel jelzem a Kedves Híveknek, hogy a II. kerületi Önkormányzat Testülete 2,355 millió forint támogatást szavazott meg Egyházközségünk céljainak támogatására a 2021-es esztendőre. Mindnyájunk nevében megköszönöm az Önkormányzat jóindulatát.
 6. Isten éltesse a héten névnapjukat és születésnapjukat ünneplő Testvéreket!
 7. Az altemplom látogatásakor fokozottan vegyük figyelembe a járványügyi előírásokat. Aki köhög, prüszköl, lázas vagy rosszul érzi magát, maradjon otthon. Vegyük igénybe a kitett kézfertőtlenítőket. Használjunk maszkot és tartsunk egymástól kellő távolságot. Egymás érzékenységét vegyük komolyan.
 8. Ahogyan már évek óta, – úgy idén is – lehetőségük van az adófizetőknek arra, hogy a személyi jövedelemadó 2×1%-áról önállóan döntsenek. Az adóbevallással együtt a két rendelkező nyilatkozatot – lezárt borítékban – kell az adóhatósághoz eljuttatni, vagy átadni a munkáltatónak. Kérjük éljenek a lehetőséggel, mellyel adójuk 1%-át a Magyar Katolikus Egyház, másik 1%-át pedig valamelyik egyház-közeli alapítvány részére eljuttathatják. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.
 9. Az alapítványok több száz oldalas listájáról most, a járvány idején különösen is felkeltette figyelmünket a „Szent Kozma és Damján Templom Alapítvány” melynek technikai száma: 18520125-1-20. Szent Kozma és Damján mindketten orvos vértanúk voltak. Istenbe vetett hitükért és a betegekért áldozták egész életüket. A tiszteletükre most felépülő új templom a hálaadás jele Isten szeretetéért, és az egészségügyben dolgozók áldozatos életéért.
 10. A járvány idején még gyakrabban nyissák meg egyházközségi honlapunkat, ahol most még több és gazdagabb lelkiségi tartalmat találhatnak felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt. Nagyböjti, napi lelki útravalók, elmélkedések, aktuális templomi hirdetések egyházközségi honlapunkon olvashatók.

Valamennyi Testvérünknek és hozzátartozóiknak, lelkiekben gyümölcsöző,
jó egészségben megélt Nagyhetet és áldott, békés, szent Húsvétot kívánok!

Könyörgés megpróbáltatások idején

Mindenható, irgalmas Istenünk,
Tekints kegyesen gyötrődésünkre,
Könnyítsd meg gyermekeid terhét,
És erősítsd meg hitünket,
hogy mindig kétkedés nélkül bízzunk
atyai gondviselésedben.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.

Római Misekönyv

Friss hírek:

Hirdetéseink (2021. július 18.)

Templomi hirdetéseink évközi 16. vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. július 11.)

Templomi hirdetéseink évközi 15. vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. július 4.)

Templomi hirdetéseink évközi 14. vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. június 27.)

Templomi hirdetéseink évközi 13. vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. június 20.)

Templomi hirdetéseink évközi 12. vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. június 13.)

Templomi hirdetéseink évközi 11. vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. június 6.)

Templomi hirdetéseink Úrnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. május 30.)

Templomi hirdetéseink Szentháromság vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. május 23.)

Templomi hirdetéseink pünkösd ünnepén Tovább...

Hirdetéseink (2021. május 16.)

Templomi hirdetéseink Urunk Mennybemenetele ünnepén Tovább...

Hirdetéseink (2021. május 9.)

Templomi hirdetéseink húsvét 6. vasárnapján Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a tömegtájékoztatás 55. világnapjára Tovább...

Hirdetéseink (2021. május 2.)

Templomi hirdetéseink húsvét 5. vasárnapján Tovább...

Szent József: a hivatás álma

Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára Tovább...

Hirdetéseink (2021. április 25.)

Templomi hirdetéseink húsvét 4. vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. április 18.)

Templomi hirdetéseink húsvét 3. vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. április 11.)

Templomi hirdetéseink húsvét 2. vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. április 4.)

Templomi hirdetéseink húsvétvasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2021. március 28.)

Templomi hirdetéseink virágvasárnapon Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Nagyböjt: a hit, a remény és a szeretet megújításának ideje Tovább...

A MKPK körlevele…

…Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére Tovább...

Ferenc pápa üzenete…

az elvándorlók és menekültek 106. világnapjára Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel! Tovább...

Járvány megelőzése (2020. március 5.)

Az MKPK és az NNK felhívása Tovább...

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik Tovább...

Jótékonysági hangverseny
(2019. szeptember 21.)

Mága Zoltán jótékonysági hangversenye templomunkban Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a betegek 27. világnapjára Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus

Kongresszusért Tovább...

Pápai üzenet

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete a Béke 50. Világnapjának ünnepére Tovább...