Templomi hirdetéseink
Virágvasárnapon

2019. április 14.
Virágvasárnap, „C” évben

Kérjük, éljenek a lehetőséggel, és juttassák el adójuk 1%-át a Magyar Katolikus Egyház részére, másik 1%-át pedig valamelyik egyházközeli alapítványnak

 1. Az elmúlt vasárnap, a Szentföldön élő katolikus testvéreink javára megtartott templomi gyűjtés alkalmával Híveink összesen 87 480 forintot ajánlottak fel. Adományaikat Isten fizesse meg! A szentföldi katolikusok az erőszakos üldözések és a sorozatos megaláztatások ellenére sem hagyják el Jézus földjét, ahol Isten újjáteremtette az egész emberiség életét. Oktatási, egészségügyi, szociális intézményekben szolgálnak és tesznek tanúságot keresztény hitükről.
 2. A mai nappal, Virágvasárnappal, megkezdődött a Nagyhét.
  Nagycsütörtök (április 18.)
  délután 4-6 óráig gyónási lehetőséget biztosítunk
  18 órakor kezdődik a magyar és a francia ajkú hívek közös szentmiséje az Utolsó Vacsora emlékére, benne lábmosás, és oltárfosztás.
  20:00 óráig virrasztást tartunk.
  Nagypéntek (április 19.)
  8 órakor elimádkozzuk a zsolozsmát
  10 óráig gyónási lehetőséget biztosítunk
  15 órakor Keresztutat tartunk a templomban
  18 órakor kezdődik a nagypénteki szertartás. A Passió szóliták előadásában hangzik el, ezt követik a könyörgések, a hódolat a kereszt előtt, a szentáldozás és a Szentsír megnyitása.
  Nagyszombat (április 20.)
  8 órakor Szentségkitétel lesz, a jelenlévőkkel elimádkozzuk a zsolozsmát
  8-10 óráig gyónási lehetőséget biztosítunk
  Az Oltáriszentséget ez idő alatt lehet látogatni, majd bezárjuk a templomot, és délután öt órakor nyitjuk meg újra
  18 órakor kezdődik a feltámadási szertartás tűz-, víz-, és húsvéti gyertya szenteléssel. A szentmisét követően körmenetet tartunk a szokásos útvonalon: Máriaremetei út, Kenyérmező utca, Kertváros utca, Bükkfa utca, Máriaremetei út.
  Húsvétvasárnap (április 21.)
  a reggel 8 órai szentmise után ételszentelés lesz.
  Az ünnepi szentmise 9:30-kor kezdődik.
  Tojásvadászat gyerekeknek a templomkertben!
  Húsvéthétfő
  reggel 8 órakor tartunk szentmisét
 3. Akik szeretnének a Szentsír díszítéséhez hozzájárulni, adományaikat a sekrestyében elhelyezett perselybe tehetik.
 4. Isten éltesse a héten névnapjukat és születésnapjukat ünneplő Kedves Híveket!
 5. Idén is lehetőségük van az adófizetőknek arra, hogy a személyi jövedelemadó 2x1%-áról önállóan döntsenek. Az adóbevallással együtt a két rendelkező nyilatkozatot – lezárt borítékban – kell az adóhatósághoz eljuttatni, vagy átadni a munkáltatónak. Kérjük éljenek a lehetőséggel, mellyel adójuk 1%-át a Magyar Katolikus Egyház, másik 1%-át pedig valamelyik egyház-közeli alapítvány részére eljuttathatják. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.
 6. Lelki útravalók, nagyböjti elmélkedések, pápai üzenetek, aktuális templomi hirdetések olvashatók egyházközségi honlapunkon.

Friss hírek:

Jótékonysági hangverseny
(2019. szeptember 21.)

Mága Zoltán jótékonysági hangversenye templomunkbanTovább...

Hirdetéseink (2019. szeptember 15.)

Templomi hirdetéseink évközi 24. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2019. szeptember 8.)

Templomi hirdetéseink évközi 23. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2019. szeptember 1.)

Templomi hirdetéseink évközi 22. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2019. augusztus 25.)

Templomi hirdetéseink évközi 21. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2019. augusztus 18.)

Templomi hirdetéseink évközi 20. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2019. augusztus 11.)

Templomi hirdetéseink évközi 19. vasárnaponTovább...

Bátorság ahhoz, hogy Isten ígéretéért kockázatot vállaljunk

Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását Tovább...

„Tárjátok ki a szíveteket”

A MKPK körlevele Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéreTovább...

Ferenc pápa üzenete

a betegek 27. világnapjára Tovább...

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet Tovább...

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus

Kongresszusért Tovább...

Pápai üzenet

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete a Béke 50. Világnapjának ünnepére Tovább...