Templomi hirdetéseink
nagyböjti 3. vasárnapon

2020. március 15.
Nagyböjt 3. vasárnap, „A” évben

Kérjük, éljenek a lehetőséggel, és juttassák el adójuk 1%-át a Magyar Katolikus Egyház részére, másik 1%-át pedig valamelyik egyházközeli alapítványnak

 1. A jelenlegi egészségügyi helyzetben a szenteltvíztartókat nem használjuk, a békeköszöntést egymás felé történő meghajlással fejezzük ki, kézbe áldoztatunk, és a szertartásokat nem a kápolnában, hanem a nagyobb légterű templomban tartjuk.
 2. Mivel a 65 év felettiekre, valamint a súlyos és krónikus betegségben szenvedőkre különös veszélyt jelent a vírusfertőzés, a Megyésfőpásztor, élve az Egyházi Törvénykönyv számára biztosított lehetőségével, a vasárnapi szentmisén való részvételi kötelezettség alól az érintetteknek felmentést adott. Akik tehát a járvány idején nem mernek a templomba menni, ezzel nem követnek el bűnt. Tartsák fontosnak otthonukban az Úr napjának megszentelését.
 3. Mivel hétfőtől a diákok nem járnak be az iskolákba, a hitoktatás is távoktatással fog folytatódni. A járvány idejére a Biblia-kör összejöveteleit hétfőtől felfüggesztjük.
 4. Többen jelezték, hogy amennyiben szükséges, szívesen segítenek idős, beteg, egyedülálló testvéreknek bevásárolni. Akiknek ilyen, vagy még inkább lelki segítségre, útbaigazításra van szükségük, hívják a plébániát, vagy jelezzék e-mailen.
 5. A nagyböjti péntekeken, fél hattól keresztutat imádkozunk a templomban.
 6. Gyóntatás naponta 17 órától a kápolnában, szombaton a reggeli, vasárnap az esti szentmise után lehetséges.
 7. A Püspöki Konferencia idén is tartós élelmiszergyűjtési akciót hirdetett, melyre már eddig is többen válaszoltak. A csomagokat továbbra is a főbejárat két oldalán szíveskedjenek elhelyezni. Előre is köszönöm!
 8. Az előző évek gyakorlata szerint a betegek kenetét nagyböjt ötödik vasárnapján, március 29-én, a fél tízes szentmisében szolgáltatjuk ki. Akik szeretnék felvenni a gyógyulás szentségét, jelentkezzenek a sekrestyében.
 9. Az Eucharisztikus Kongresszusra érkezők számára továbbra is szálláshelyeket keresnek a szervezők. A felajánlásokat a sekrestyében kitett íven gyűjtjük. Eddig senki nem jelentkezett.
 10. A héten Szent Patrik, Jeruzsálemi Szent Cirill és Szent József liturgikus megemlékezése lesz. Isten éltesse a héten névnapjukat és születésnapjukat ünneplő Kedves Híveket!
 11. A héten egy újabb család végezte a megújult rendszerben a takarítást, fáradozásukat köszönöm. Mint ahogyan hálásan köszönöm azoknak a segítségét, akik rendet vágtak a liturgikus ruhák között. Kérem, hogy mindazok, akik hetente egy órás templomtakarítási alkalmat vállalnának, a sekrestyében kitett íven jelentkezzenek.
 12. Idén is lehetőségük van az adófizetőknek arra, hogy a személyi jövedelemadó 2x1%-áról önállóan döntsenek. Az adóbevallással együtt a két rendelkező nyilatkozatot – lezárt borítékban – kell az adóhatósághoz eljuttatni, vagy átadni a munkáltatónak. Kérjük éljenek a lehetőséggel, mellyel adójuk 1%-át a Magyar Katolikus Egyház, másik 1%-át pedig valamelyik egyház-közeli alapítvány részére eljuttathatják. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.
 13. Lelki útravalók, elmélkedések, pápai üzenetek, aktuális templomi hirdetések olvashatók egyházközségi honlapunkon.

Könyörgés megpróbáltatások idején

Mindenható, irgalmas Istenünk,
Tekints kegyesen gyötrődésünkre,
Könnyítsd meg gyermekeid terhét,
És erősítsd meg hitünket,
hogy mindig kétkedés nélkül bízzunk
atyai gondviselésedben.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.

Római Misekönyv

Friss hírek:

Hirdetéseink (2021. január 17.)

Templomi hirdetéseink évközi 2. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2021. január 10.)

Templomi hirdetéseink Urunk megkeresztelkedése ünnepén Tovább...

Hirdetéseink (2021. január 3.)

Templomi hirdetéseink karácsony 2. vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2020. december 27.)

Templomi hirdetéseink Szent Család vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2020. december 20.)

Templomi hirdetéseink advent 4. vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2020. december 13.)

Templomi hirdetéseink advent 3. vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2020. december 6.)

Templomi hirdetéseink advent 2. vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2020. november 29.)

Templomi hirdetéseink advent 1. vasárnapján Tovább...

A MKPK körlevele…

…Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére Tovább...

Ferenc pápa üzenete…

az elvándorlók és menekültek 106. világnapjára Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a tömegtájékoztatás 54. világnapjára Tovább...

Segédanyag

a Nagyhét személyes és családi imádságaihoz Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel! Tovább...

Járvány megelőzése (2020. március 5.)

Az MKPK és az NNK felhívása Tovább...

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik Tovább...

Jótékonysági hangverseny
(2019. szeptember 21.)

Mága Zoltán jótékonysági hangversenye templomunkban Tovább...

Bátorság ahhoz, hogy Isten ígéretéért kockázatot vállaljunk

Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a betegek 27. világnapjára Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet Tovább...

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus

Kongresszusért Tovább...

Pápai üzenet

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete a Béke 50. Világnapjának ünnepére Tovább...