Hit éve

2013 – a Hit Éve egyházközségünkben

Az esztendő utolsó napján szeretnék hálás köszönetet mondani azoknak a Testvéreinknek, akik pontos, igényes munkájukkal az egyházközség mindennapi működéséhez hozzájárulnak. Köszönetet mondok a Horváth János úr vezette Képviselőtestület tagjainak. Ugyancsak köszönet illeti Gulyás Évát a sekrestyési szolgálatáért. Köszönet az irodai feladatokat ellátó Simon Ágnesnek. Köszönet a templom díszítésért Édl Adriennek, köszönet a templom takarításért a Hatvani házaspárnak, a könyvelésért Timár Tamásnak. Megköszönöm továbbá a négy hitoktató, a többi négy sekrestyés és egy templomdíszítő Testvérünk és a kántor úr szolgálatát. Hálás köszönet az Önkormányzatnak az idén is juttatott jelentős támogatásért.

Tovább…

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Kedves Testvéreim!

Ebben az évben a missziós világnapot a Hit évének vége felé ünnepeljük, amely fontos alkalom arra, hogy megerősödjön barátságunk az Úrral és mint az evangéliumot bátran hirdető Egyház megerősödve folytassuk utunkat. Ebben a távlatban szeretnék felvetni néhány gondolatot.

Tovább…

XVI Benedek pápa üzenete a tömegtájékoztatás 47. világnapjára

Kedves Testvérek!

A tömegtájékoztatás 2013. évi világnapjához közeledve szeretnék ajánlani nektek néhány gondolatot azzal az egyre fontosabb témával kapcsolatban, amely az emberek egymás közti kommunikációjának mai módjára vonatkozik. Szeretném megemlíteni a virtuális közösségi hálók fejlődését, amelyek hozzájárulnak egy új „agóra”, egy nyitott közösségi tér kialakulásához, ahol az emberek ötleteket, információkat, véleményeket osztanak meg és ahol ezen kívül új kapcsolatok és új közösségi formák jöhetnek létre.

Tovább…

Húsvét negyedik vasárnapja, a hivatások napja

Kedves Testvéreim!

A hivatások 50. világnapján, amelyet 2013. április 21-én, húsvét 4. vasárnapján tartunk, ennek a témának az elmélyítésére hívlak titeket: „A hivatások a hitre épülő remény jelei”. Nagyon jól beleillik ez a Hit évébe és a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulójába. Isten szolgája VI. Pál a zsinat alatt vezette be ezt a világnapot egybehangzó fohászként Istenhez, az Atyához, hogy továbbra is küldjön munkásokat Egyháza számára (vö. Mt 9,38). „A probléma, hogy van-e elegendő pap, közelről érint minden hívőt – hangsúlyozta akkor a pápa – nemcsak azért, mert a keresztény társadalom jövőjének vallási mivolta függ tőle, hanem azért is, mert ez a probléma pontos és megkerülhetetlen mutatója a hit és a szeretet elevenségének az egyes plébániai és egyházmegyei közösségekben, és tanúbizonysága a keresztény családok erkölcsi egészségének. Ahol számos papi és szerzetesi hivatás fakad, ott nagylelkűen élnek az evangélium szerint” (VI. Pál, rádióüzenet 1964. április 11.).

Tovább…

Útravaló – Elmélkedések a Hit Évében

A közelgő nagyböjt heteiben honlapunkon Tamás atya napi elmélkedései segítik a Kedves Hívek felkészülését.

Szentatya nagyböjti üzenete

Kedves Testvéreim!

A nagyböjti időszak a Hit évében értékes alkalmat kínál nekünk, hogy a hit és szeretet kapcsolatáról elmélkedjünk: arról, hogy milyen kapcsolat van az Istenben, Jézus Krisztus Istenében való hit és a szeretet között, amely a Szentlélek működésének gyümölcse és amely vezet minket az Istennek és másoknak való odaadás útján.

Tovább…

Szentatya üzenete a betegek világnapjára

Kedves Testvéreim!

2013. február 11-én, a Lourdes-i Szűzanya liturgikus emléknapján az altöttingi Mária-kegyhelyen tartjuk meg ünnepélyes formában a betegek XXI. világnapját. Ez a nap a betegek, az egészségügyi dolgozók, a keresztény hívek és minden jóakaratú ember számára fontos alkalom…

Tovább…

Teljes búcsú a Hit Évében

A Hit Évének teljes időtartama alatt, vagyis 2012. október 11-től 2013. november 24-ig teljes búcsút nyerhetnek a saját bűneik miatti időleges büntetés alól Isten irgalmából, amit az elhunyt lelkekért is felajánlhatnak, mindazon hívek, akik valódi bűnbánatot tartottak, kellőképpen meggyóntak, szentségi áldozáshoz járultak és imádkoztak a Szentatya szándékára,

  • minden alkalommal, ha legalább három alkalommal részt vesznek az igehirdetésen a szent missziók alkalmával, vagy legalább három előadást meghallgatnak a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól és a Katolikus Egyház Katekizmusának cikkelyeiről, bármely templomban vagy alkalmas helyen;
  • minden alkalommal, ha zarándoklat formájában meglátogatnak egy pápai bazilikát, egy keresztény katakombát, egy székesegyházat, egy, az ordinárius által a Hit Évére kijelölt szent helyet (például a Basilica Minor-ok valamelyikét, valamely Mária-kegyhelyet, a szent apostolok vagy védőszentek valamely kegyhelyét) és itt részt vesznek valamilyen liturgikus imádságon, vagy legalább megfelelő időt eltöltenek ott összeszedetten, jámbor elmélkedéssel, amit a Miatyánk, a Hiszekegy bármely hivatalos formája, valamint a Szűzanyához, az apostolokhoz vagy a védőszentekhez szóló fohász elimádkozásával fejeznek be;
  • minden alkalommal, az ordinárius által a Hit Évére meghatározott napokon (például az Úr, a Szűzanya, a szent apostolok és védőszentek ünnepein vagy Szent Péter székének ünnepén), ha bármely szent helyen részt vesznek egy ünnepélyes szentmisén vagy zsolozsmán, s ezen felül elimádkozzák a Hiszekegyet, annak bármely hivatalos formájában;
  • a Hit Éve bármely szabadon megválasztott napján, amikor hívő módon meglátogatják a keresztelőkápolnát vagy más egyéb helyet, ahol elnyerték a keresztség szentségét, amennyiben itt megújítják keresztségi fogadalmaikat, annak bármely hivatalos formájában.

Forrás: A Hit Éve a Katolikus Egyházban

Kezdődik a Hit Éve

Október 11-én emlékezünk arra, hogy ötven évvel ezelőtt nyílt meg a II. Vatikáni Zsinat. Most, a jubileumi évfordulón, ezen a napon nyitja meg XVI. Benedek pápa a Hit Évét.

Az este hatkor kezdődő szentmisén ünnepélyes keretek között, a magyar és a francia ajkú hívek közös liturgiájával lépünk át a Hit Évébe.

A szentmise után szerény agapéra várom a Kedves Testvéreket. Imádkozzunk, hogy a XX. századi zsinat gyümölcseit magyar katolikus egyházunk és egyházközségünk is megteremje.

Tartalom:

A Hit Éve egyházközségünkben

Missziók világnapja

Tömegtájékoztatás világnapja

Üzenet a hivatások világnapjára

Elmélkedések a Hit Évében

Szentatya nagyböjti üzenet

Pápai üzenet a betegek világnapjára

Teljes búcsú a Hit Évében

Kezdődik a Hit Éve

Friss hírek:

Hirdetéseink (2019. március 10.)

Templomi hirdetéseink nagyböjt 2. vasárnapjánTovább...

Hirdetéseink (2019. március 10.)

Templomi hirdetéseink nagyböjt 1. vasárnapjánTovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását Tovább...

Hirdetéseink (2019. március 3.)

Templomi hirdetéseink évközi 8. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2019. február 24.)

Templomi hirdetéseink évközi 7. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2019. február 17.)

Templomi hirdetéseink évközi 6. vasárnaponTovább...

Ferenc pápa üzenete

a betegek 27. világnapjára Tovább...

Hirdetéseink (2019. február 10.)

Templomi hirdetéseink évközi 5. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2019. február 3.)

Templomi hirdetéseink évközi 4. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2019. január 27.)

Templomi hirdetéseink évközi 3. vasárnaponTovább...

Ökumenikus imahét

Január 20-án kezdődik az ökumenikus imahét Pesthidegkúton is Tovább...

Hirdetéseink (2019. január 20.)

Templomi hirdetéseink évközi 2. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2019. január 13.)

Templomi hirdetéseink Urunk megkeresztelkedése ünnepénTovább...

Hirdetéseink (2019. január 6.)

Templomi hirdetéseink vízkereszt vasárnapjánTovább...

Hirdetéseink (2018. december 30.)

Templomi hirdetéseink Szent Család vasárnapjánTovább...

Hirdetéseink (2018. december 23.)

Templomi hirdetéseink advent negyedik vasárnapjánTovább...

Hirdetéseink (2018. december 16.)

Templomi hirdetéseink advent harmadik vasárnapjánTovább...

Hirdetéseink (2018. december 9.)

Templomi hirdetéseink advent második vasárnapjánTovább...

Hirdetéseink (2018. november 25.)

Templomi hirdetéseink Krisztus Király vasárnapjánTovább...

Hirdetéseink (2018. november 18.)

Templomi hirdetéseink az évközi 33. vasárnaponTovább...

„Tárjátok ki a szíveteket”

A MKPK körlevele Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéreTovább...

Hirdetéseink (2018. november 11.)

Templomi hirdetéseink az évközi 32. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. november 4.)

Templomi hirdetéseink az évközi 31. vasárnaponTovább...

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...

Meghallani, megfontolni, megélni az Úr hívását

Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet Tovább...

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus

Kongresszusért Tovább...

Pápai üzenet

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete a Béke 50. Világnapjának ünnepére Tovább...