Templomi hirdetéseink advent harmadik hetére

2013. december 15.
Advent 3. vasárnap, „A” évben

A karácsonyi várakozás utolsó hetébe léptünk

A karácsonyi várakozás utolsó hetébe léptünk

  1. Ma a karácsonyi várakozás utolsó hetébe léptünk. Advent hétköznapjain a szentmiséket reggel hat órakor, zsolozsmával tartjuk. A szentmisét követően közös reggeli várja a plébánián a résztvevőket. Szerdán, és csütörtökön a zsolozsmát hazánkért, illetve papi, szerzetesi hivatásokért ajánljuk fel.
  2. Templomunkban folyamatosan nagy gondot okoz a hideg, amely ellen leginkább az ajtók zárva tartásával védekezhetünk. Mivel templomunk oldalt akadálymentesen megközelíthető, Képviselőtestületünk javaslatára téli időben hétköznapokon a bejárat a Szent József kápolna felől, az oldalsó kapun lesz. Amennyiben ez a módszer beválik, vasárnapokon is így közlekedünk majd.
  3. A héten Canisius Szent Péter liturgikus ünnepe lesz. Isten éltesse a névnapjukat és születésnapjukat a héten ünneplő Kedves Testvéreket!
  4. December 21-én, délután 4 órakor negyedik adventi gyertyagyújtás lesz a hűvösvölgyi végállomáson. Minél többen vegyünk részt ezen a missziós eseményen.
  5. Előre jelzem, hogy december 24-én, kedden reggel is lesz roráté, hajnali szentmise. Éjfélkor ünnepi szentmise adja hírül Urunk megtestesülését. A templomot a karácsonyi éjféli szentmise előtt, 23 órakor nyitjuk ki.
  6. December 25-én, Karácsony napján, ünnepi miserendet tartunk. A fél 10 órai szentmisében kórusunk énekel. Másnap, december 26-án, Szent István vértanú ünnepén reggel nyolc órakor lesz szentmise. December 27-étől visszaállunk az esti hat órás miserendre és a hétköznapi szentmiséket ismét a kápolnában tartjuk. Szent Család ünnepe idén december 29-én lesz. Az esztendő utolsó napján az év végi hálaadó szentmisét, és plébániai beszámolót este hat órakor tartjuk. Január 1-je, Szűz Mária Istenanyaságának parancsolt ünnepe.
  7. Mindazok számára, akik szeretnének anyagilag is hozzájárulni a betlehemi jászol díszítéséhez, a sekrestyében helyeztünk el egy perselyt. A felajánlott adományokat előre is nagyon köszönöm.
  8. Adventi, napi elmélkedések, pápai megnyilatkozások, egyházközségünk hírei, a főpásztori vizitáció képei és eseményei is olvashatók honlapunkon.
  9. Minden Kedves Hívünknek, a Jóistentől megáldott, szent adventi felkészülést kívánok!

Friss hírek:

Hirdetéseink (2018. október 28.)

Templomi hirdetéseink az évközi 30. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. október 21.)

Templomi hirdetéseink az évközi 29. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. október 14.)

Templomi hirdetéseink az évközi 28. vasárnaponTovább...

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...

Hirdetéseink (2018. október 7.)

Templomi hirdetéseink az évközi 27. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 30.)

Templomi hirdetéseink az évközi 26. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 23.)

Templomi hirdetéseink az évközi 25. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 16.)

Templomi hirdetéseink az évközi 24. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 9.)

Templomi hirdetéseink az évközi 23. vasárnaponTovább...

Meghallani, megfontolni, megélni az Úr hívását

Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet Tovább...

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus

Kongresszusért Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a betegek 25. világnapjára Tovább...

Pápai üzenet

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete a Béke 50. Világnapjának ünnepére Tovább...