Nagycsütörtök

„Accipite et manducate… Accipite et bibite...” – Vegyétek és egyétek… vegyétek és igyátok… - Krisztus önajándékozása, amely az istenszeretet szentháromságos életéből ered, a keresztáldozatban éri el legteljesebb kifejeződését, amelynek az Utolsó Vacsora a szentségi elővételezése. Nem lehet ismételni az átváltoztatás szavait anélkül, hogy ne éreznénk, részesesei vagyunk ennek a lelki cselekedetnek. Bizonyos értelemben a papnak meg is kell tanulni kimondania önmagáról, őszintén és nagylelkűen: „vegyétek és egyétek”. Az ő életének valójában akkor van értelme, ha képes ajándékká válni, rendelkezésére állni a közösségnek, és szolgálni azokat, akiknek szükségük van rá.

Pontosan ez az, amit Jézus várt Apostolaitól, miként János evangélista hangsúlyozza a lábmosás történetének elmondásában. Ezt várja Isten Népe is a paptól. Fontos emlékezni az engedelmességre, amelyre a pappá szentelésének napján kötelezte magát, és amely ígéret megújítására a krizmaszentelési misében meghívást kap, így megvilágítást nyer az Eucharisztiával való kapcsolata. Szeretetből engedelmeskedve és lemondva az esetleg törvényes szabadságról, amikor a püspökök tekintélyi döntéséhez való ragaszkodásról van szó, a pap saját testében megvalósítja a „vegyétek és egyétek” cselekedetét, amellyel Krisztus az Utolsó Vacsorán önmagát az Egyházra bízta.

„Hoc est enim corpus meum quod vobis tradetur.” – Ez az én testem, amely értetek adatik. Krisztus teste és vére az ember megváltásáért adatott, a teljes emberért és minden emberért. Ez teljes megváltás és ugyanakkor egyetemes, mert nincsen ember – hacsak szabadon vissza nem utasította –, aki ki lenne zárva Krisztus kiontott vérének megváltó erejéből: «qui pro vobis et pro multis effundetur» – amely értetek és mindenkiért kiontatik. „Sokakért” felajánlott áldozatról van szó, ahogyan a bibliai szöveg mondja egy tipikusan semita kifejezéssel, amely – miközben jelzi az egyetlen Krisztus által végbevitt megváltással elért sokaságot –, egyidejűleg magába foglalja az emberi létezők teljességét, akikért önmagát adta: a vér „amely értetek és mindenkiért kiontatott”, miként néhány fordításban helyesen kifejezésre jut. Krisztus teste ugyanis „a világ életéért” adatott.

(Szent II János Pál pápa – levél a papokhoz 2005)

Tartalom:

Útravaló járvány idején

Jézus keresztútja a családban

John Henry Newman bíboros keresztútja

Keresztutunk szeretethimnusza

Útravaló elmélkedések pünkösdig

Friss hírek:

Hirdetéseink (2020. július 5.)

Templomi hirdetéseink évközi 14. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. június 28.)

Templomi hirdetéseink évközi 13. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. június 21.)

Templomi hirdetéseink évközi 12. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. június 14.)

Templomi hirdetéseink úrnapján Tovább...

Hirdetéseink (2020. június 7.)

Templomi hirdetéseink Szentháromság vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2020. május 31.)

Templomi hirdetéseink pünkösd vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2020. május 24.)

Templomi hirdetéseink Urunk Mennybemenetele ünnepén Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a tömegtájékoztatás 54. világnapjára Tovább...

Segédanyag

a Nagyhét személyes és családi imádságaihoz Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel! Tovább...

Járvány megelőzése (2020. március 5.)

Az MKPK és az NNK felhívása Tovább...

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik Tovább...

Jótékonysági hangverseny
(2019. szeptember 21.)

Mága Zoltán jótékonysági hangversenye templomunkban Tovább...

Bátorság ahhoz, hogy Isten ígéretéért kockázatot vállaljunk

Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára Tovább...

„Tárjátok ki a szíveteket”

A MKPK körlevele Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a betegek 27. világnapjára Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet Tovább...

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus

Kongresszusért Tovább...

Pápai üzenet

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete a Béke 50. Világnapjának ünnepére Tovább...