Templomi hirdetéseink
advent negyedik vasárnapján

2018. december 23.
Advent 4. vasárnap, „C” évben

  1. Holnap, december 24-én, a szokott módon megtartjuk a reggeli „Rorate” szentmisét zsolozsmával a fűtött Szent József kápolnában, majd bezárjuk a templomot egészen 23,30-ig. Éjfélkor ünnepi szentmise adja hírül Urunk megtestesülését.
  2. Kedden, december 25-én, Karácsony napján, ünnepi miserendet tartunk.
  3. December 26-án, Szent István vértanú ünnepén reggel nyolc órakor lesz szentmise.
  4. December 30-án tartjuk a Szent Család vasárnapját.
  5. Másnap, december 31-én, hétfőn este hat órakor kezdődik az év végi hálaadó szentmise és plébániai beszámoló.
  6. Kedden, január 1-jén, Szűz Mária Istenanyaságának parancsolt ünnepe lesz, mely egyben a béke világnapja. Szentmisét reggel nyolc és este hat órakor tartunk.
  7. Az elmúlt héten, egyházközségünk férfi tagjai közül többen kivágták és beállították a templomi karácsonyfákat. Köszönöm a férfiak: Andrónyi Balázs, Dobos Gábor, Krébesz József, Lakó György, Pallós László, Parczen József, Tory Kálmán, és Sóti Géza fáradtságos munkáját! Egyben mindnyájunk nevében hálás köszönetemet fejezem ki, annak a testvérünknek, aki a szentélyben álló fenyőfát ajándékozta a templomnak!
  8. Köszönetet mondok mindazoknak, akik anyagilag, vagy imádságaikkal hozzájárultak a betlehemi jászol díszítéséhez, mint ahogyan megköszönöm Szentirmai Valéria és Dr. Krasznai Sándorné fáradozását, akik elkészítették az idei Betlehemet és feldíszítették a templomot.
  9. A héten Szent István első vértanú, Szent János apostol, Aprószentek valamint Becket Szent Tamás liturgikus ünnepe lesz. Isten éltesse a névnapjukat és születésnapjukat a héten ünneplő Kedves Testvéreket!
  10. Lelki útravalók, elmélkedések, pápai üzenetek, aktuális templomi hirdetések olvashatók egyházközségi honlapunkon.

Minden Kedves Hívünknek és Szeretteiknek, a Jóistentől megáldott,
békés, boldog, szent karácsonyt kívánok!

Friss hírek:

Bátorság ahhoz, hogy Isten ígéretéért kockázatot vállaljunk

Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára Tovább...

Hirdetéseink (2019. április 28.)

Templomi hirdetéseink Húsvét 2. vasárnapjánTovább...

Hirdetéseink (2019. április 21.)

Templomi hirdetéseink HúsvétvasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2019. április 14.)

Templomi hirdetéseink VirágvasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2019. április 7.)

Templomi hirdetéseink nagyböjt 5. vasárnapjánTovább...

Hirdetéseink (2019. március 31.)

Templomi hirdetéseink nagyböjt 4. vasárnapjánTovább...

Hirdetéseink (2019. március 24.)

Templomi hirdetéseink nagyböjt 3. vasárnapjánTovább...

Hirdetéseink (2019. március 17.)

Templomi hirdetéseink nagyböjt 2. vasárnapjánTovább...

Hirdetéseink (2019. március 10.)

Templomi hirdetéseink nagyböjt 1. vasárnapjánTovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását Tovább...

„Tárjátok ki a szíveteket”

A MKPK körlevele Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéreTovább...

Ferenc pápa üzenete

a betegek 27. világnapjára Tovább...

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet Tovább...

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus

Kongresszusért Tovább...

Pápai üzenet

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete a Béke 50. Világnapjának ünnepére Tovább...