Templomi hirdetéseink
húsvét 5. vasárnapjára

2020. május 10.
Húsvét 5. vasárnap, „A” évben

Kérjük, éljenek a lehetőséggel, és juttassák el adójuk 1%-át a Magyar Katolikus Egyház részére, másik 1%-át pedig valamelyik egyházközeli alapítványnak

  1. Mindnyájunk nevében hálásan köszönöm azok adományát, akik ezekben a nehéz napokban az egyházközséget anyagilag támogatják. Gondolok itt azokra, akik hónapról-hónapra, rendszeresen a számlánkra utalnak egy adott összeget. Köszönet azoknak is, akik nem feledkeztek el az éves egyházközségi támogatásról, és azoknak is köszönet, akik a járvány miatt kialakult gazdasági helyzetre tekintettel juttatják el támogatásukat. Egyházunk iránti felelős gondolkodásra vall annak felismerése, hogy számlák, kiadások akkor is léteznek, amikor nincs módunk adományt helyezni a perselybe. Számlaszámunkat itt is közzéteszem, előre is megköszönve az adományokat! Keresztény emberképünk és hitünk szempontjából is nagyon fontos, hogy miközben minden a bezárkózásra sarkall, gyakoroljuk a szabadságunkat és bátran, nagylelkűen nyíljunk meg hívő közösségünk lelki és anyagi szükségletei felé. E képességünk elvesztése sajnos súlyos következményekkel járhat egyéni és közösségi jövőnkre nézve egyaránt. Számlaszámunk: 11705008-20477828-00000000
  2. Májusban a Szűzanyát köszöntő fohászt, a loretói litániát minden este a szentmise után imádkozzuk el. Szerdán és csütörtökön a hazáért, valamint papi, és szerzetesi hivatásokért ajánljuk fel. Ma, Anyák napján, még odaadóbb szeretettel köszöntsük Égi Édesanyánkat, Nagyasszonyunkat.
  3. Az állami rendelkezések szerint Budapesten és Pest megyében, május 11-e után is érvényben maradnak a járvány miatti korlátozó rendelkezések. Így a szentmiséket továbbra is „sine populo” tartjuk. Legyünk tudatában, hogy a templomban a járvány idején is folynak a szertartások, lélekben kapcsolódjunk ezekbe a liturgiákba. A saját és mások életére vigyázzunk. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. Különösen is figyeljünk beteg és idős Testvéreinkre.
  4. A héten Boldog Salkaházi Sára, Szent Néreusz, Achilleusz és Pongrác, valamint Nepomuki Szent János liturgikus ünnepe lesz. Isten éltesse a névnapjukat, születésnapjukat a héten ünneplő Kedves Híveket!
  5. Örömmel jelzem, hogy a II. Kerületi Önkormányzat 2,75 millió forintot szavazott meg egyházközségünk támogatására. Mindnyájunk nevében megköszönöm az Önkormányzat jóindulatú és nagylelkű támogatását!
  6. Idén is lehetőségük van az adófizetőknek arra, hogy a személyi jövedelemadó 2x1%-áról önállóan döntsenek. Az adóbevallással együtt a két rendelkező nyilatkozatot – lezárt borítékban – kell az adóhatósághoz eljuttatni, vagy átadni a munkáltatónak. Kérjük éljenek a lehetőséggel, mellyel adójuk 1%-át a Magyar Katolikus Egyház, másik 1%-át pedig valamelyik egyház-közeli alapítvány részére eljuttathatják. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.
  7. A járvány idején még gyakrabban nyissák meg egyházközségi honlapunkat, ahol most még több és gazdagabb lelkiségi tartalmat találhatnak felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt. Napi útravaló elmélkedéseket, keresztúti ájtatosságokat, képregényeket, és egyéb fontos dokumentumot töltöttünk fel a honlapra. Egymást is értesítsék ezekről az elérhetőségekről.

Könyörgés megpróbáltatások idején

Mindenható, irgalmas Istenünk,
Tekints kegyesen gyötrődésünkre,
Könnyítsd meg gyermekeid terhét,
És erősítsd meg hitünket,
hogy mindig kétkedés nélkül bízzunk
atyai gondviselésedben.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.

Római Misekönyv

Friss hírek:

Hirdetéseink (2020. július 5.)

Templomi hirdetéseink évközi 14. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. június 28.)

Templomi hirdetéseink évközi 13. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. június 21.)

Templomi hirdetéseink évközi 12. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2020. június 14.)

Templomi hirdetéseink úrnapján Tovább...

Hirdetéseink (2020. június 7.)

Templomi hirdetéseink Szentháromság vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2020. május 31.)

Templomi hirdetéseink pünkösd vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2020. május 24.)

Templomi hirdetéseink Urunk Mennybemenetele ünnepén Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a tömegtájékoztatás 54. világnapjára Tovább...

Segédanyag

a Nagyhét személyes és családi imádságaihoz Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel! Tovább...

Járvány megelőzése (2020. március 5.)

Az MKPK és az NNK felhívása Tovább...

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik Tovább...

Jótékonysági hangverseny
(2019. szeptember 21.)

Mága Zoltán jótékonysági hangversenye templomunkban Tovább...

Bátorság ahhoz, hogy Isten ígéretéért kockázatot vállaljunk

Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára Tovább...

„Tárjátok ki a szíveteket”

A MKPK körlevele Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a betegek 27. világnapjára Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet Tovább...

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus

Kongresszusért Tovább...

Pápai üzenet

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete a Béke 50. Világnapjának ünnepére Tovább...