Templomi hirdetéseink nagyböjt negyedik hétére

2013. március 10.
Nagyböjt 4. vasárnap, „C” évben

  1. Ma befejeződik a szegények javára indított tartós-élelmiszer gyűjtés. Egyházunk ősi hagyománya szerint nagyböjtben a krisztushívők megtakarított javaikat a szegényeknek adják. Az adományokat a Katolikus Karitász juttatja el a rászorulókhoz. Adományvonalon, is bekapcsolódhatunk a gyűjtésbe, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot. Hívásonként 500 forinttal segítünk. Hálásan köszönjük minden kedves testvér adományát.
  2. Március 18-án, 19-én, és 20-án, hétfőn, kedden, szerdán este hat órakor tartjuk egyházközségünk nagyböjti lelkigyakorlatát. Az esti szentmiséket és az elmélkedéseket főtisztelendő Jánosa Domokos plébános úr, a Vizivárosi Szent Anna-templom plébánosa tartja. Minél többen vegyünk részt ezen a lelki felkészülésen!
  3. Most pénteken, március 15-én, nemzeti ünnepünkön, reggel nyolc órakor tartjuk a szentmisét, hogy mindazok, akik szeretnének, bekapcsolódhassanak a központi megemlékezésekbe.
  4. Március 23-án, szombaton lesz a közös tavaszi templomtakarítás. A program a reggeli szentmise után, kilenc órakor kezdődik és délben, közös ebéddel zárul. Közben arra is ügyeljünk, hogy lelkünk temploma is megtisztuljon a szentgyónásban.
  5. Gyóntatás naponta 17 órától a kápolnában, vasárnap az esti szentmise után lehetséges. Nagyböjt péntekjein fél hattól keresztutat imádkozunk a templomban.
  6. Mint ismeretes, március 12-én kezdődik a pápaválasztó konklávé. Ezekben a napokban mindnyájan még buzgóbban imádkozzunk, hogy a bíborosok minden emberi tekintetet félretéve, szabadon, a Szentlélek sugallatait követve tudják megválasztani XVI. Benedek pápa utódát.
  7. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelet adott ki a hit- és erkölcstan oktatásról. A dokumentumot egyházközségünk honlapján, a hirdetőtáblán, illetve a kinyomtatott szórólapokon is olvashatják.
  8. Isten éltesse a héten névnapjukat és születésnapjukat ünneplő Kedves Híveket!
  9. Nagyböjt idején napi lelki útravalókat, keresztúti elmélkedéseket olvashatunk egyházközségi honlapunkon. Aktuális templomi hirdetéseinket, XVI. Benedek pápa Nagyböjti üzenetét, továbbá a Püspöki Konferencia hit- és erkölcstan oktatásról kiadott körlevelét is itt olvashatják.

Friss hírek:

Hirdetéseink (2018. augusztus 19.)

Templomi hirdetéseink az évközi 20. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. augusztus 12.)

Templomi hirdetéseink az évközi 19. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. augusztus 5.)

Templomi hirdetéseink az évközi 18. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. július 29.)

Templomi hirdetéseink az évközi 17. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. július 22.)

Templomi hirdetéseink az évközi 16. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. július 15.)

Templomi hirdetéseink az évközi 15. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. július 8.)

Templomi hirdetéseink az évközi 14. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. július 1.)

Templomi hirdetéseink az évközi 13. vasárnaponTovább...

Meghallani, megfontolni, megélni az Úr hívását

Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet Tovább...

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik Tovább...

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus

Kongresszusért Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a betegek 25. világnapjára Tovább...

Pápai üzenet

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete a Béke 50. Világnapjának ünnepére Tovább...