Templomi hirdetéseink az évközi harmadik vasárnapon

2016. január 24.
Évközi 3. vasárnap, „C” évben

  1. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a mai vasárnapra minden templomban országos gyűjtést hirdetett az üldözött közel-keleti keresztény testvérek megsegítésére. Amint a főpapok hangsúlyozzák, az anyagi támogatás nem csupán a költségek fedezését jelenti az elűzött családok és gyermekeik számára, hanem a keresztény szolidaritás kifejeződése. Alapja annak a reménynek, hogy Isten a legnehezebb helyzetben élők számára is előkészíti a jövőt és a békét. Mennyei Atyánk irgalmas szeretetéről teszünk tanúságot.
  2. A világegyházban holnap, Szent Pál megtérésének ünnepén, Magyarországon ma ér véget a keresztények egységéért imahét, melynek mottója Szent Péter apostol első leveléből való: „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük…” (1Pt 2, 9). Templomunkban, a Szociális Testvérek kórusának vezetésével tegnap tartottuk meg a közös imádságot. Köszönöm a Testvérek igényes zenei szolgálatát, és Kedves Híveink buzgó részvételét!
  3. Az imahét végeztével sem veszti hatályát a II. Vatikáni Zsinat ökumenikus határozatának buzdítása: „a katolikus hívek ismerjék föl az idők jeleit, és szorgalmasan vegyék ki részüket az ökumenikus munkából. Legyen szívügyük a különvált testvérekkel való törődés: imádkozzanak értük, tájékoztassák őket Egyházunk ügyeiről, tegyék meg feléjük az első lépéseket”.
  4. A héten Szalézi Szent Ferenc, Szent Pál megtérése, Merici Szent Angéla és Aquinói Szent Tamás liturgikus ünnepe lesz. Isten éltesse a héten névnapjukat és születésnapjukat ünneplő Kedves Híveket!
  5. Előre jelzem, hogy Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-án, 9 órakor, a Szeretetláng lelkiség szentmiséje kezdődik templomunkban.
  6. Január a lakás-, és házszentelések hónapja. Aki szeretné, hogy otthonát megszenteljem, óhaját jelezze a plébánián vagy a sekrestyében.
  7. Napi lelki útravalók, elmélkedések, aktuális templomi hirdetések olvashatók egyházközségi honlapunkon.

Friss hírek:

Hirdetéseink (2018. június 8.)

Templomi hirdetéseink az évközi 14. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. július 1.)

Templomi hirdetéseink az évközi 13. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. június 24.)

Templomi hirdetéseink Keresztelő Szent János születése ünnepére Tovább...

Hirdetéseink (2018. június 17.)

Templomi hirdetéseink az évközi 11. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. június 10.)

Templomi hirdetéseink az évközi 10. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. június 3.)

Templomi hirdetéseink ÚrnapjánTovább...

Hirdetéseink (2018. május 27.)

Templomi hirdetéseink Szentháromság vasárnapjánTovább...

Hirdetéseink (2018. május 20.)

Templomi hirdetéseink Pünkösd ünnepénTovább...

Hirdetéseink (2018. május 13.)

Templomi hirdetéseink Urunk Mennybemenetelének ünnepénTovább...

Hirdetéseink (2018. május 6.)

Templomi hirdetéseink Húsvét 6. vasárnapjáraTovább...

Hirdetéseink (2018. április 29.)

Templomi hirdetéseink Húsvét 5. vasárnapjáraTovább...

Meghallani, megfontolni, megélni az Úr hívását

Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet Tovább...

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik Tovább...

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus

Kongresszusért Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a betegek 25. világnapjára Tovább...

Pápai üzenet

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete a Béke 50. Világnapjának ünnepére Tovább...