Templomi hirdetéseink az évközi tizennegyedik vasárnapon

2016. július 3.
Évközi 14. vasárnap, „C” évben

  1. Ma tartjuk az úgynevezett „Péter-fillérek” templomi gyűjtést a Szentszék szándékaira. A Szentatya a Vatikáni Államtitkárságon keresztül fejezte ki hálás köszönetét a hívek felé a 2015. évi Péterfillér perselyadományokért. Ferenc pápa nagyra becsüli az adakozók áldozatát az összegyházi szolidaritás e jeléért és szeretettel küldi apostoli áldását.
  2. A remetekertvárosi általános iskola vezetősége megküldte plébániánknak a hittanra beíratott tanulók névsorát. Tavaly a francia hittanosokkal együtt 130 gyermek járt plébániánkon hittanra. Idén, csak a beíratott magyar gyermekek 130-an vannak. A hitoktatók áldozatos szolgálatát és a szülők bizalmát ezúton is hálásan köszönöm.
  3. A héten Szent Tamás apostol, Portugáliai Szent Erzsébet, Zaccaria Szent Antal, Goretti Szent Mária valamint Zhao Rong Szent Ágoston és társai, kínai vértanúk liturgikus ünnepe lesz. Isten éltesse a névnapjukat, és születésnapjukat ünneplő Kedves Híveket!
  4. Augusztus végéig nyári miserendet tartunk. Hétfőn, kedden, szerdán, pénteken továbbra is este hatkor, csütörtökön, szombaton reggel nyolc órakor kezdődnek a szentmisék. Szerdán a szentmise után szentségimádást tartunk a hazáért, csütörtökön a szentmisében a zsolozsmát papi és szerzetesi hivatásokért imádkozzuk el.
  5. Útravalók, elmélkedések, aktuális templomi hirdetések olvashatók egyházközségi honlapunkon.

Friss hírek:

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet Tovább...

Hirdetéseink (2018. február 18.)

Templomi hirdetéseink nagyböjt 1. vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2018. február 11.)

Templomi hirdetéseink az évközi 6. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2018. február 4.)

Templomi hirdetéseink az évközi 5. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2018. január 28.)

Templomi hirdetéseink az évközi 4. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2018. január 21.)

Templomi hirdetéseink az évközi 3. vasárnapon Tovább...

Ökumenikus imahét

Január 21-én kezdődik az ökumenikus imahét Pesthidegkúton is Tovább...

Hirdetéseink (2018. január 14.)

Templomi hirdetéseink az évközi 2. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2018. január 7.)

Templomi hirdetéseink Urunk megkeresztelkedése ünnepén Tovább...

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik Tovább...

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus

Kongresszusért Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a betegek 25. világnapjára Tovább...

Pápai üzenet

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete a Béke 50. Világnapjának ünnepére Tovább...